Wetswijziging vergroot invloed op beloningsbeleid

arbeidsvoorwaardenAandeelhouders, werknemers en de ondernemingsraad (OR) krijgen meer invloed op het beloningsbeleid bij beursgenoteerde bedrijven. De Eerste Kamer stemde onlangs in met een wetsvoorstel dat dit regelt.

De Eerste Kamer heeft vorige week een wetsvoorstel aangenomen dat de EU-richtlijn 2017/628 implementeert in Nederlandse regelgeving. Deze EU-richtlijn geeft aandeelhouders en de OR meer inspraak op salarisverhogingen van topbestuurders.

Aandeelhouders moeten akkoord gaan met beloningsbeleid

Concreet betekent de wetswijziging dat bij de volgende algemene vergadering van aandeelhouders (ava) 75% van de aandeelhouders akkoord moet gaan met het beloningsbeleid van beursgenoteerde bedrijven. Nu moet nog een meerderheid van 50% plus één akkoord gaan. Zo krijgen aandeelhouders dus meer te zeggen over de topbeloningen bij beursgenoteerde ondernemingen. Het beloningsbeleid beschrijft de salarissen van topbestuurders niet tot op de euro, maar wel de belangrijkste kenmerken zoals de verhouding tussen het loon op de werkvloer en het loon van bestuurders en de bonusregelingen.

OR adviseert over salarisverhogingen en arbeidsvoorwaarden

Als de OR één of meerdere leden van de raad van commissarissen (RvC) voordraagt, nemen deze leden in het vervolg ook automatisch plaats in de zogenoemde remuneratiecommissie. Deze commissie adviseert de RvC over salarisverhogingen en arbeidsvoorwaarden. Bij grote bv’s en nv’s (zogeheten structuurvennootschappen) heeft de OR op grond van de wet een versterkt aanbevelingsrecht voor een derde van het aantal leden van de RvC. Dit aanbevelingsrecht staat niet in de Wet op de ondernemingsraden (WOR), maar in het Burgerlijk Wetboek (artikel 2:158 lid 6).

Aandeelhouders adviseren ook over verslag beloningsbeleid

De wet schrijft ook voor dat ondernemingen een verslag maken over de arbeidsvoorwaarden van bestuurders. In dat verslag moeten ze ook uitleggen hoe ze rekening hebben gehouden met de missie en identiteit van het bedrijf, de interne salarisverhoudingen én wat het maatschappelijk draagvlak is voor het beloningsbeleid. Over dit verslag gaan aandeelhouders vanaf 2020 ook elk jaar adviserend stemmen.

Bron: HR Rendement