Geen oog voor vrouwelijk talent in krappe arbeidsmarkt

Naast het feit dat vrouwen nog regelmatig een salarisachterstand hebben en een glazen plafond boven zich vinden, blijkt nu dat ze het ook tegen mannen afleggen bij het vervullen van vacatures. En dat is een gemiste kans op deze krappe arbeidsmarkt.

In de zoektocht naar personeel wordt de blik vooral gericht op mannen. Vrouwelijk talent wordt over het hoofd gezien. Jammer, want er zijn meer hoog opgeleide vrouwen dan mannen waardoor er een groot vrouwelijk potentieel blijft liggen. Dat is niet alleen kwalijk bij het vervullen van vacatures, maar ook bij het vergeven van interne promoties. Want talent is om te koesteren, anders loopt het weg. Mannelijk of vrouwelijk. Organisaties zouden daarom meer naar hun vrouwelijke werknemers moeten kijken bij interne werving, promoties of salarisverhogingen. Al was het maar om meer gelijkheid te bewerkstelligen. De OR kan hier een rol in spelen.

Mannen voeren de boventoon bij werving

Het FD liet uitzoeken hoe vaak werknemers, afgestudeerden en werklozen benaderd worden voor een (andere) baan. Overal bleek dat mannen de boventoon voeren. Van de mannen werd 43% minimaal één keer per kwartaal benaderd door een recruiter; bij vrouwen was dat slechts 31%. Zelfs in de zorg – een branche waarin veel vrouwen werkzaam zijn – werden meer mannen geworven dan vrouwen. De branches waar overduidelijk minder vaak vrouwen een kans kregen op een baan waren techniek, consultancy, onderwijs en verkoop.

Vrouwen profileren zich wellicht te bescheiden

Een duidelijke reden voor de voorkeur voor mannen is er niet, het blijft gokken. Maar toeval is het niet. In het onderzoek werden 33 beroepsgroepen doorgelicht en bij niet één ervan werden vrouwen vaker benaderd dan mannen. De onderzoekers vermoeden dat mannen zich beter profileren, waar vrouwen zich bescheiden opstellen. Mannen zijn geneigd hun prestaties, vaardigheden en titels beter te presenteren en hebben daardoor wellicht een beter cv, terwijl vrouwen juist de nadruk leggen op wat zij gezamenlijk met hun team hebben bereikt in plaats van een prestatie aan zichzelf toe te dichten.

Bron: HR Rendement