Concernregeling? Dan niet zomaar hogere vrije ruimte!

WKROrganisaties die de concernregeling voor de werkkostenregeling (WKR) toepassen, mogen niet optimaal profiteren van de verruiming van de vrije ruimte per 1 januari 2020. Zij mogen namelijk maar één keer het hogere percentage van 1,7% gebruiken voor het berekenen van de vrije ruimte. Dit nieuwe percentage geldt namelijk per organisatie en een concern is in de ogen van de fiscus één organisatie.

Per 1 januari worden de regels voor de vrije ruimte aangepast: werkgevers krijgen dan over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van hun organisatie een vrije ruimte van 1,7%. Over de rest van de loonsom blijft het huidige percentage van 1,2% gelden. Voor organisaties die de zogenoemde concernregeling toepassen, geldt deze nieuwe regel voor het hele concern: zij profiteren dus niet optimaal.

Verschil kan gigantisch zijn

Als een concern bijvoorbeeld bestaat uit vier onderdelen die allemaal een fiscale loonsom van € 1.000.000 hebben, werkt de vrije ruimte als volgt:

  • Als het concern de concernregeling niet toepast, is de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000 van elk onderdeel (€ 6.800) en 1,2% over de overige € 600.000 (€ 7.200). Voor alle concernonderdelen bij elkaar is dat dus € 56.000.
  • Als het concern de concernregeling wél toepast, is de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000 van het hele concern (€ 6.800) en 1,2% over de overige € 3.600.000 (€ 43.200). De totale vrije ruimte is dan dus € 50.000.

Het verschil is in dit voorbeeld dus € 6.000 aan vrije ruimte per jaar. Als het concern daarover 80% eindheffing moet afrekenen, kost dat € 4.800 aan eindheffing.

Concernregeling niet altijd toepassen

Werkgevers mogen de concernregeling voor de WKR toepassen als alle deelnemende concernonderdelen het hele kalenderjaar een concern vormen. Deze concernregeling voor vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen moet niet verward moet worden met de fiscale eenheid.

Er is sprake van een concern voor de WKR als:

  • Een werkgever een belang van ten minste 95% in een andere werkgever heeft.
  • Een andere werkgever een belang van ten minste 95% in een werkgever heeft.
  • Een derde een belang heeft van ten minste 95% in een werkgever en daarnaast een belang van ten minste 95% in een andere werkgever.

Stichtingen die financieel, organisatorisch en economisch zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen, komen ook in aanmerking voor de concernregeling. Daarvoor gelden twee voorwaarden:

  • Een stichting heeft het recht om nieuwe bestuursleden van een andere stichting te benoemen.
  • Een stichting heeft recht op het vermogen van een andere stichting als die ophoudt te bestaan.

Bron: HR Rendement