Werkgever heeft liever werknemer in loondienst dan zzp’er

De huidige wet- en regelgeving lijkt ervoor te zorgen dat HR-managers eerder kiezen voor werknemers in loondienst dan voor zzp’ers. Dit blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 1.100 werknemers, 565 HR-managers, 409 zzp’ers en 102 bestuurders uit verschillende branches.

Bijna 60 procent van de zzp’ers ervaart dat opdrachtgevers terughoudend zijn in het inhuren van flexkrachten.

Hoewel organisaties naar verwachting de komende jaren in personeel zullen groeien, komt dit vooral ten goede van medewerkers in loondienst. 31 procent van de HR-managers denkt in 2017 namelijk minder gebruik te gaan maken van zzp’ers.

Zzp-economie door wet- en regelgeving in zwaar weer
Door de impact van wet- en regelgeving op het gebied van flex en freelancers, zoals de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) en de Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (wet DBA), geven HR-managers de voorkeur aan mensen in loondienst. Bijna de helft van de zzp’ers (48 procent) zegt zich bovendien minder betrokken te voelen bij hun opdrachtgevers door de huidige fiscale regelgeving.

Joke van der Velpen, Kennis Manager bij Raet:

“Hoewel de overheid de Wwz en de wet DBA heeft ingevoerd om medewerkers met flexibele contracten meer perspectief te bieden, zijn werkgevers juist huiveriger geworden om flexibele arbeidskrachten aan te trekken. De wet- en regelgeving lijkt dus zijn doel voorbij te streven. De invoering van de wet heeft ervoor gezorgd dat werkgevers anders moeten omgaan met flexibele arbeid, omdat verantwoordelijkheden nu worden gedeeld. Echter, met de aanvulling van zzp’ers op het personeelsbestand kan een organisatie makkelijker in de nodige flexibiliteit voorzien en meebewegen met veranderingen. Daarnaast zijn organisaties die freelancers inzetten makkelijker in staat kenniskloven te overbruggen.”

Bron: Over Salaris.nl