Psycholoog mag geen gezondheidsvragen stellen aan sollicitant

Een psycholoog mag geen vragen over de gezondheid van een sollicitant stellen. Dat stelt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) in een oordeel over een klacht. Het is voor het eerst dat de CKA zich uitspreekt over de positie van de psycholoog bij aanstellingskeuringen.

De klaagster werd als onderdeel van de sollicitatieprocedure onderworpen aan een basispsychologisch onderzoek (BPO). Tijdens dat onderzoek stelde de psycholoog gezondheidsvragen. Volgens de CKA is dat ten onrechte gebeurd.

Psycholoog is geen bedrijfsarts
Een psycholoog is geen bedrijfsarts en is daarom op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) niet bevoegd om tijdens een aanstellingskeuring vragen te stellen of inlichtingen in te winnen over de gezondheidstoestand van de te keuren sollicitant.

In deze zaak ging het om een BPO, maar als in dat kader gezondheidsvragen worden gesteld, valt de BPO daarmee onder de werkingssfeer van de Wmk en is het aan te merken als een aanstellingskeuring.

Er is in deze zaak in strijd gehandeld met de Wmk en het Besluit aanstellingskeuringen, omdat de psycholoog tijdens het BPO gezondheidsvragen heeft gesteld.

Aanstellingskeuringen
Een aanstellingskeuring is een onderzoek waarmee de werkgever kan vaststellen of de kandidaat vanuit gezondheidsoogpunt geschikt is om de functie uit te voeren.

Een aanstellingskeuring is in principe niet toegestaan, tenzij sprake is van bepaalde uitzonderingssituaties. Dit is het geval als de functie waar naar is gesolliciteerd risico’s kan opleveren voor de eigen gezondheid of veiligheid van de werknemer en/of die van andere mensen. Denk bijvoorbeeld aan duikers, brandweermannen, piloten, politiemensen of beroepsmilitairen.

Bedrijfsarts
De werkgever is verplicht om schriftelijk advies te vragen aan de bedrijfsarts of een keuring voor een bepaalde functie terecht is. Pas als de bedrijfsarts hier positief over adviseert, is een keuring rechtmatig.

Een aanstellingskeuring mag alleen worden uitgevoerd door een bedrijfsarts.

Mag werkgever gezondheidsvragen stellen?
Nee, geen enkele! De werkgever, of het nu de directeur is of personeelszaken, mag geen enkele vraag stellen met betrekking tot de gezondheid van de kandidaat. Een chauffeur vragen of hij wel lang kan zitten? Mag niet! De boekhouder vragen hoe het met zijn bloeddruk is? Mag niet!

Mag werkgever gezondheidsvragen stellen in sollicitatieformulier?
Nee! In een sollicitatieformulier mag op geen enkele wijze geïnformeerd worden naar de gezondheid van de kandidaat. Een vraag als: ‘Ben je in de afgelopen twee jaar wel eens ziek thuisgebleven?’ is al te veel.

Bron: Over salaris.nl