Welk nieuws hield de HR-professional in 2019 bezig?

ExterneHet pensioenakkoord, nieuwe regels voor arbeidsovereenkomsten, duurzame inzetbaarheid, personeelstekorten… 2019 had voor de HR-professional genoeg uitdagingen en veranderingen te bieden. Maar welke nieuwsartikelen trokken de meeste aandacht?

Afgelopen jaar nam de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aan. Deze wet brengt per 1 januari 2020 diverse wijzigingen aan in de regels voor ontslag, arbeidsovereenkomsten en flexwerk. De WAB speelde dit jaar al een rol bij keuzes voor contracten.

Op Prinsjesdag liet het Centraal Planbureau weten voor 2020 een gemiddelde contractloonstijging van 2,5% te verwachten. Inmiddels is deze stijging naar boven bijgesteld: 2,8%. De AWVN verwacht zelfs een stijging van 3,1%. Werkgevers mogen dus hun portemonnee trekken.

Organisaties kunnen definitief vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een regeling gepubliceerd.

Een thema waar discussie over kan ontstaan binnen organisaties, is doktersbezoek onder werktijd. In de Wet arbeid en zorg zijn regels opgenomen voor doktersbezoek.

In het pensioenakkoord werd afgesproken om de stijging van de AOW-leeftijd de komende jaren te laten vertragen. Minister Koolmees van SZW zette deze afspraak snel om in wetgeving.

Of werknemers nu een vakantiedag of een adv-dag opnemen; op beide dagen zijn ze vrij. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen vakantiedagen en adv-dagen. Hoe zit het ook alweer?

In dit bericht keek HR Rendement vooruit. Per 1 januari 2020 verandert er veel in de wet- en regelgeving op het gebied van HR- en salariszaken.

Aan het begin van het jaar wilde u vanwege het winterse weer graag weten wat de regels zijn als werknemers door sneeuw niet op het werk kunnen komen. Per 1 januari 2020 veranderen overigens de regels die hiervoor relevant zijn.

Dit betreft een bericht uit 2017, dat echter nog steeds relevant is. Komend jaar krijgen werknemers het recht op aanvullend geboorteverlof, waardoor zij wekenlang verlof kunnen nemen.

In maart stond een rechter een slapend dienstverband niet toe. Dat was een opvallende uitspraak, omdat de meeste rechters anders besloten. Inmiddels heeft de Hoge Raad zich uitgesproken en geoordeeld dat werkgevers de werknemers niet tegen hun zin mogen laten ‘slapen’.

Bron: HR Rendement

Korento wenst jullie een mooi en succesvol 2020!