Loonbelastingtabellen 2020 beschikbaar via rekenhulp

LoonheffingDe loonbelastingtabellen voor 2020 zijn gepubliceerd in de online rekenhulp van de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2020 moeten werkgevers bij de aangifte loonheffingen aparte loonbelastingtabellen gebruiken voor werknemers die wonen in België, Aruba of Suriname.

Sinds 1 januari 2019 moeten werkgevers aparte loonbelastingtabellen toepassen voor werknemers die niet in Nederland wonen, omdat deze werknemers geen recht meer hebben op het belastingdeel van de loonheffingskorting. In de loonbelastingtabellen is daarom vanaf vorig jaar onderscheid gemaakt op basis van het woonland. Nieuw per 1 januari 2020 zijn aparte tabellen voor inwoners van België, Aruba en Suriname. Zij hebben wél recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting.

Keuze uit vijf groepen werknemers

Werkgevers moeten voor de aangifte loonheffingen over 2020 dus kiezen uit vijf groepen werknemers:

  • werknemers die inwoner zijn van Nederland;
  • werknemers die inwoner zijn van België;
  • werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba (de zogenaamde landenkring);
  • werknemers die inwoner zijn van Suriname of Aruba
  • werknemers die inwoner zijn van een ander land dan de eerdergenoemde.

De witte en groene tabellen voor een aangiftetijdvak (tool) van een maand, kunt u direct downloaden. De complete lijst met loonbelastingtabellen van 2017 tot en met 2020 vindt u via een keuzemenu op de site van de Belastingdienst.

Niet in Nederland woonachtig, wel loonheffingskorting

Naast werknemers uit België, Suriname of Aruba bestaan er nog twee categorieën werknemers die in het buitenland wonen en toch recht hebben op een heffingskorting:

  • Werknemers die inwoner zijn van een land uit de landenkring hebben recht op het belastingdeel van de arbeidskorting;
  • Werknemers die niet in Nederland wonen, maar wel verzekerd zijn voor de volksverzekeringen hebben nog altijd recht op het andere deel van de loonheffingskorting: het premiedeel.

Bron: HR rendement