Wat betekent aanvullend geboorteverlof voor inkomen?

Werknemers van wie de partner is bevallen, hebben recht op betaald geboorteverlof van maximaal één keer de arbeidsduur per week. De regeling is vorig jaar uitgebreid met het aanvullend geboorteverlof. Dit verlof heeft financiële gevolgen voor werknemers die er gebruik van maken.

wieg, geboorteverlof

Tijdens het geboorteverlof behoudt de werknemer zijn recht op loon. Tijdens het aanvullend geboorteverlof (artikel) verstrekt UWV een uitkering van 70% van het dagloon van de werknemer, maar niet meer dan 70% van het maximumdagloon. Omdat de uitkering ‘slechts’ 70% van het dagloon bedraagt, betekent dit een teruggang in het inkomen (tool). Wel kunnen in de cao afspraken zijn gemaakt dat de werkgever de uitkering aanvult. Ook kunnen werkgevers een individuele regeling treffen met de werknemer, als de cao dit toelaat. Werkgevers doen er in ieder geval verstandig aan om werknemers die gebruik willen maken van de verlofregeling, te informeren over de inkomensdaling, zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen.

Belastingeffecten het nadeligst voor laagste inkomens

Wat het nettoverschil is met het reguliere salaris, hangt af van de belastingregels. NRC berekende onlangs dat de belastingeffecten het nadeligste uitpakken voor werknemers die rond het minimumloon verdienen. Zij gaan er volgens NRC netto ongeveer 30% op achteruit. En dat terwijl de inkomensachteruitgang voor deze laagbetaalde werknemers al lastiger op te vangen kan zijn. Bij werknemers met een modaal inkomen zou het inkomen bij het verlof met 20% dalen.

Cijfers van NRC schetsen niet het complete plaatje

Demissionair minister Koolmees van SZW nuanceert de bevindingen van NRC. De minister stelt dat de cijfers feitelijk correct zijn, maar dat ze niet het complete plaatje schetsen. Omdat de krant het inkomensverlies per week berekent, blijven toeslagen – die over het jaarinkomen worden berekend – buiten beschouwing. Ook gaat NRC in de berekening uit van alleenverdieners, terwijl in de meerderheid van de huishoudens met een recht op aanvullend geboorteverlof beide ouders werken.
Volgens de minister gaan alleenverdieners die rond het minimumloon verdienen en vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen, er op jaarbasis 2,3% op achteruit. Voor alleenverdieners met een modaal inkomen is de achteruitgang 1,5%. Bij een inkomen van drie keer modaal is de achteruitgang het grootst: 5,3%. Bij tweeverdieners liggen de percentages nog wat lager.

Bron: HR Rendement