Cijfers box 3 in 2022 en werkelijk rendement in zicht

De nieuwe percentages van het forfaitair rendement in box 3 voor het jaar 2022 zijn -0,01% voor het rendement op sparen en 5,53% voor het rendement op beleggingen. Door demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën is op Kamervragen geantwoord dat voor een overstap van de box 3-heffing naar werkelijk rendement voldoende perspectieven zijn. Er wordt hard gewerkt aan een passend voorstel op het ministerie.

De cijfers voor de box 3-heffing zijn onlangs bekendgemaakt. Voor de vermogens van € 0 tot € 50.650 wordt 2/3 deel belast tegen -0,01% en 1/3 deel tegen 5,53%. In de categorie van € 50.650 tot € 962.350 is straks 21% van het vermogen belast tegen -0,01% en 79% tegen 5,53%. Vermogensbezitters met bedragen boven de € 962.350 betalen 100% tegen 5,53%. Nu zijn de percentages nog 0,03% voor sparen en 5,69% voor beleggingen (infographic). De vrijstelling voor de heffing gaat daarnaast omhoog, van € 50.000 per persoon naar € 50.650 per persoon. Het tarief blijft 31%.

Vliegende start voor nieuwe box 3-heffing

Over de signalen uit de maatschappij en de Tweede Kamer dat er een box 3-heffing moet komen waarbij het werkelijk rendement wordt belast in plaats van een forfaitair rendement, heeft staatssecretaris Vijlbrief aangegeven dat hij zich hiervan bewust is. Het demissionaire kabinet deelt ook deze breed gedragen wens. Het onderzoek van PricewaterbouseCoopers naar een moderne en uitvoerbare box 3-heffing naar werkelijk rendement biedt volgens hem gelukkig perspectieven voor de overgang naar  zo’n stelsel. Op zijn ministerie wordt hard gewerkt aan een voorstel zodat een nieuw kabinet op dit dossier ‘een vliegende start’ kan maken.

Bron: HR Rendement