Vooral fietsplan gesneuveld in WKR

Sinds 1 januari 2015 zijn alle organisaties (formeel) verplicht overgegaan op de werkkostenregeling (WKR). Dit heeft voor 31 procent van de organisaties geleid tot de afschaffing van een regeling, in de meeste gevallen van het fietsplan. Dit en meer blijkt uit het Nationaal Beloningsonderzoek 2015-2016 van Human Capital Group.

Tijdens de NBO-uitvraag van 2014 bleek 77 procent van de respondenten vorig jaar nog niet overgegaan te zijn. Mede daarom is dit jaar gevraagd tot welke verandering in arbeidsvoorwaarden de overgang per 1 januari 2015 heeft geleid.

Effecten invoering werkkostenregeling

Er zijn geen wijzigingen geweest 39%
Er is een bestaande regeling afgeschaft 31%
Er is een bestaande regeling aangepast 23%
Er wordt strenger op bepaalde kosten gelet 8%
De organisatie is al eerder overgegaan op de WKR 5%
Er moeten in het kader van de WKR nog zaken uitgezocht worden 4%
Er is een nieuwe regeling ingevoerd 3%

 

Bij een groot deel van de deelnemers (bijna 40 procent) heeft de invoering van de WKR per 1 januari 2015 niet tot wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden heft geleid (afgezien van administratieve, dit voorbehoud wordt soms gemaakt). Daarnaast is er een grote groep die een bepaalde regeling heeft afgeschaft: in 73 procent van de gevallen betreft dit het fietsplan, in 15 procent van de gevallen een regeling die voorziet in sport (bijvoorbeeld een fitnessabonnement) en in de rest van de gevallen een andersoortige regeling.

fietsMinder dure telefoon

Dat invoering van de WKR tot aanpassingen in een bestaande regeling heeft geleid wordt door 23 procent van de deelnemers aangegeven. In 35 procent van de gevallen behelst dit een aanpassing in de bruto-/nettosfeer. Beter op de kosten letten bij bestaande regelingen wordt door 8 procent van de deelnemers aangegeven: denk hierbij bijvoorbeeld aan het controleren van onkostendeclaraties en het uitgeven van een minder dure mobiele telefoon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *