Nieuwe arbeidsregels ook voor seizoenarbeiders

In de wintermaanden wordt weer veel vraag verwacht naar seizoensarbeid. Bijvoorbeeld in de horeca, bij de post en de kinderopvang. Maakt u gebruik van seizoenarbeiders? Houd u er dan rekening mee dat de nieuwe ketenregeling en de transitievergoeding per 1 juli 2015 ook van toepassing zijn op deze werknemers.

Nieuwe ketenregeling

De nieuwe arbeidsregels zorgen ervoor dat u maximaal drie keer een contract voor bepaalde tijd af mag spreken met de seizoenarbeiders, met een maximale duur van twee jaar. Na deze periode krijgen seizoenarbeiders van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd. Een nieuw contract telt mee in de keten tenzij er een ‘tussenpoos’ van zes maanden is verstreken.

Tip: Ga uw arbeidscontracten na want de nieuwe regeling kan ervoor zorgen dat de seizoenarbeiders geen tijdelijke krachten meer zijn.

Transitievergoeding

De nieuwe arbeidsregels zorgen er ook voor dat de seizoenarbeiders die minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest bij onvrijwillig ontslag een financiële vergoeding ontvangen (transitievergoeding). Hierbij geldt voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die elkaar met tussenpozen van zes maanden of minder hebben opgevolgd, bij elkaar worden opgeteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *