Verzekering voor arbeidsongeschiktheid niet populair onder zzp’ers

Slechts één op de vijf zzp’ers verzekert zich tegen arbeidsongeschiktheid. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs bekendgemaakt. Als zzp’er bepaalt u zelf of u zich wel of niet verzekert tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid.

Van de 800.000 zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap heeft ruim een vijfde een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit aandeel is volgens berekeningen van het CBS gedaald van 23,4% in 2011 tot 21,9% in 2013.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

U bent als zzp’er niet verplicht u te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. U moet zelf de risico’s en consequenties inschatten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Kunt u bijvoorbeeld het inkomensverlies dat u hierdoor lijdt zelf dragen en voor hoe lang, en wat bent u kwijt aan premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Die premie is altijd afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van het eigen risico, de looptijd van de uitkering, uw leeftijd, uw gezondheid en uw beroep.

Tip: De premies die u betaalt voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn volledig aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat deze verzekering recht geeft op periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval. Ontvangt u periodieke uitkeringen uit de verzekering dan zijn deze belast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *