Verkorting loondoorbetaling bij ziekte ontvangt veel kritiek

Verkorting loondoorbetaling kleine werkgevers

Het klinkt wellicht tegenstrijdig: kritiek bij verkorting loondoorbetaling. Voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsplicht van twee jaar naar één jaar teruggebracht. Goed nieuws toch? Zeker gezien het feit dat er veel kleine werkgevers in de afgelopen jaren failliet zijn gegaan doordat ze deze kosten niet op konden brengen.

Het ligt niet zo zwart-wit. Verschillende partijen denken dat de maatregel de prikkel voor werkgevers om te investeren in preventie en re-integratie zou wegnemen.

In het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen het plan opgenomen om de maximale duur van de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) terug te brengen van twee naar één jaar. Blijft een werknemer na een jaar nog ziek, dan ontvangt hij een uitkering van UWV en neemt de uitkeringsinstantie ook een deel van de re-integratieverplichtingen van de werkgever over. Om dit te bekostigen, gaan kleine werkgevers een hogere premie betalen.

Twijfels over capaciteit van UWV

Toch zijn lang niet alle partijen te spreken over de maatregel. Zo zijn critici bang dat de verkorting van de loondoorbetalingsplicht de prikkel wegneemt bij kleine werkgevers om werknemers gezond aan het werk te houden. Daarnaast zou de re-integratie via UWV in het tweede ziektejaar de terugkeer van de werknemer naar de werkvloer belemmeren. Ook twijfelen partijen of UWV wel de capaciteit heeft om de re-integratietaken van de werkgever over te nemen. De afgelopen jaren heeft de uitvoeringsinstantie deze taken juist afgestoten en het is de vraag of de instantie de extra last wel aankan.

Minister wil verkorting van loondoorbetaling wel doorzetten

Een ander kritiekpunt is dat lang niet alle kleine werkgevers zullen profiteren van de verkorting van de loondoorbetalingsplicht. Maar een kleine groep werkgevers zou er door de nieuwe maatregel op vooruitgaan, terwijl een grote groep werkgevers te maken krijgt met een hogere premie.
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat hij wil vasthouden aan de plannen die in het regeerakkoord zijn gemaakt. Wel gaat hij met de werkgeversorganisaties en vakbonden in gesprek om te onderzoeken hoe de plannen verder aangescherpt kunnen worden.

Bron: Rendement