Uitstel verbod inhoudingen wettelijk minimumloon

Het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon op grond van de Wet aanpak schijncontructies (WAS) wordt toch nog niet op 1 januari 2016 van kracht. Het is met zes maanden uitgesteld tot 1 juli 2016.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij de inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen uitstelt tot 1 juli 2016. Dit geeft hem extra tijd om zich te beraden op een eventuele uitzondering op het verbod op inhoudingen op het minimumloon.

Begin 2016 meer informatie

Aanleiding voor het uitstel is het verzoek dat de minister onlangs kreeg van gemeentes en provincies om zo snel mogelijk via een algemene maatregel van bestuur te regelen dat vertrouwde werkgevers en sociale werkbedrijven nog wel inhoudingen op het minimumloon kunnen doen. Dit om te voorkomen dat kwetsbare werknemers, bijvoorbeeld werknemers van een sociale werkvoorziening of werknemers die in de schuldsanering zitten, in de problemen komen. De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) zou per 1 januari 2016 verbieden dat bijvoorbeeld huur en zorgpremies ingehouden worden op het loon en direct bij de betreffende woningcorporaties of zorgverzekeraars worden gestort.  In de brief zegt de minister toe om de Tweede Kamer begin 2016 nader te informeren.
De overige aanpassingen van de WAS  die per 1 januari 2016 van kracht zouden worden, gaan gewoon door. Per 1 januari moet uw organisatie minimaal het minimumloon giraal uitbetalen en moet u kostenvergoedingen gespecificeerd op de loonstrook weergeven.

Bron: Rendement.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *