Personeelswetswijzigingen op een rij

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent dat er per januari een aantal nieuwe wetten in werking treden. Is uw organisatie al voorbereid op deze nieuwe wetgeving?

  • Wet flexibel werken: werknemers mogen eens per jaar een verzoek indienen voor het aanpassen van hun werktijden of de werkplek. De werkgever kan zo’n verzoek afwijzen als hij hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft of dit kan onderbouwen.
  • Wet (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd: deze wet moet het aantrekkelijker maken om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te nemen of houden. Zo wordt de loondoorbetalingsverplichting voor zieke AOW-gerechtigde werknemers verkort naar maximaal dertien weken. Een andere belangrijke maatregel uit deze wet is dat de werkgever een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd straks meer tijdelijke contracten mag geven (maximaal zes tijdelijke contracten in een periode van maximaal 48 maanden).
  • Tweede deel van de Wet aanpak schijnconstructies: de maatregelen die per 1 januari 2016 ingaan, richten zich op een eerlijke uitbetaling van het salaris. Zo moet de werkgever in ieder geval het minimumloon giraal uitbetalen aan werknemers en de vaste kostenvergoedingen die tot het loon behoren specificeren op de loonstrook.  Let op, het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon is uitgesteld tot 1 juli 2016.

Modelovereenkomst vervangt Verklaring arbeidsrelatie

De bovenstaande wetswijzigingen treden allemaal per 1 januari 2016 in werking. Maar in de loop van 2016 staan er ook nog een aantal andere maatregelen op stapel. Zo treedt waarschijnlijk per 1 april 2016 de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties in werking, waardoor de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt vervangen door een stelsel van modelovereenkomsten. Ook treedt naar verwachting per 1 juli 2016 de wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) in werking, waardoor payrollers mogelijk recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in vaste dienst zijn.

Bron: Rendement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *