Tweede Kamer is voor zes weken geboorteverlof

GeboorteverlofHet wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (WIEG) is behandeld in de Tweede Kamer. De Kamer is voor invoering van de WIEG, die de rechten van een werknemer na de geboorte van een kind fors uitbreidt.

De WIEG regelt dat het huidige kraamverlof wordt vervangen door het geboorteverlof (per 1 januari 2019) en aanvullend geboorteverlof (per 1 juli 2020). Het geboorteverlof duurt maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. De werkgever moet de werknemer tijdens dit verlof volledig doorbetalen. Het aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. UWV betaalt tijdens dat verlof een uitkering aan de werknemer, ter hoogte van 70% van zijn dagloon (tot 70% van het maximumdagloon). Een wenselijke wijziging, zo vindt vrijwel de gehele Tweede Kamer. Al zien enkele linkse oppositiepartijen liever dat het verlof nog verder wordt uitgebreid. Volgende week stemt de Tweede Kamer over de WIEG, waarna het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gaat.

Voor zzp’ers geen geboorteverlof

Het wetsvoorstel regelt geen (aanvullend) geboorteverlof voor zzp’ers. Enkele Kamerleden gaven aan dit onterecht te vinden. Een mogelijk ongewenst effect is dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om met zzp’ers te werken. In een reactie hierop stelde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het lastig is om te controleren of een zzp’er tijdens de verlofperiode daadwerkelijk van het verlof gebruikmaakt. Een zzp’er is ook flexibeler in het verschuiven van werk.

Naast geboorteverlof ook een rouwverlof

Verder diende SGP-Kamerlid Stoffer nog een amendement in, waarin hij voorstelt het aanvullend geboorteverlof te beperken tot een week. Het geld dat hierdoor vrijkomt kan het kabinet gebruiken om een betaalde rouwverlofregeling op te zetten. Een overlijden is immers net als een geboorte een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een werknemer, zo beargumenteert de SGP. Minister Koolmees heeft echter aangegeven dat de regering van mening is dat een wettelijke regeling voor rouwverlof onvoldoende zal kunnen inspelen op de persoonlijke behoeften van een werknemer die met een sterfgeval te maken heeft. Een wettelijk rouwverlof lijkt dus (voorlopig) niet aan de orde.

Bron: Rendement