Kabinet: elektrische auto wordt het nieuwe normaal

elektrische autoHet kabinet zet de komende jaren in op de elektrische auto voor zowel zakelijk als persoonlijk gebruik. Dat staat in de kabinetsreactie op het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord.  

“Het kabinet hecht aan de afspraken uit het regeerakkoord van 100% nul-emissie nieuwverkoop vanaf 2030 en de uitfasering van fiscale stimulering wanneer elektrisch het nieuwe normaal wordt.”  

Het voorgestelde plan om elektrische personenauto’s versneld in te voeren, onderschrijft het kabinet. Het voorzetten van de huidige maatregelen is daarvoor komende jaren van belang. 

Varianten en oplossingen

Het kabinet verzoekt de Mobiliteitstafel om verschillende varianten voor concrete dekking binnen het autodomein uit te werken, maar vraagt ook om oplossingen aan te dragen die niet alleen via de fiscaliteit zorgdragen voor de stimulering van elektrische auto’s en de ambitie dat alle nieuwe auto’s in 2030 emissieloos zijn.  

Elektrisch rijden is nu vrijwel alleen toegankelijk voor de zakelijke markt. Het kabinet vindt het belangrijk dat schone auto’s beter toegankelijk worden voor iedereen, ook in de tweedehandsmarkt. Het kabinet wil de maatregelen die daarvoor door de tafel zijn genoemd uit te werken.  

Afbouw fiscale stimulans

Aangezien de markt zich snel ontwikkelt, is volgens het kabinet de fiscale stimulering voor de zakelijke markt stapsgewijs af te bouwen. Bij de fiscale herziening rond 2025 zal de ingroei van elektrisch rijden als “het nieuwe normaal” worden meegenomen.  

Afspraken in Autobrief

De afspraken over maatregelen en dekking worden voor de gehele periode tot en met 2030 vastgelegd in het Klimaatakkoord en de Autobrief III (wettelijke verankering). Een evenwichtige lastenverdeling is daarbij van belang.  

Naast deze maatregelen dragen ook afspraken met werkgevers en leasemaatschappijen over het schoner maken van hun wagenpark bij aan het halen van de doelstellingen. Zij leveren hiermee een bijdrage aan minder CO2-uitstoot.  

Er komt een Nationale Agenda Laadinfrastructuur, in samenspraak met alle partijen, waarbij gekeken wordt of en hoe de dubbele belasting op slim laden te sturen is.  

Bron: Over Salaris.nl