Kosten voor jeugdzorg drukken zwaar op de budgetten van gemeenten

jeugdzorgVorig jaar hebben gemeenten 724 miljoen meer uitgegeven aan het sociaal domein dan begroot. Dat blijkt uit gemeentelijke jaarrekeningen. Vooral de kosten voor jeugdzorg drukken zwaar op de budgetten van gemeenten. Jeugdzorg slokt het grootste deel van de uitgaven voor het sociaal domein op.

Dat blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen van gemeenten 2017 door Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein. Gemeenten hebben vorig jaar 724 miljoen euro (4,4 procent) meer uitgegeven aan het sociaal domein dan begroot. Aan de Wmo werd 122 miljoen euro meer uitgeven dan begroot en aan werk en inkomen 76 miljoen euro. Koploper in de uitgaven van gemeenten is jeugdhulp: daar werd in 2017 605 miljoen euro uitgegeven.

Budgetoverschrijdingen

Opmerkelijk is dat uit de analyse blijkt dat de budgetoverschrijdingen van gemeenten voor het sociaal domein worden gedekt door een hogere uitkering uit centrale gemeentepot: het gemeentefonds. Verder blijken gemeenten te bezuinigen op uitgaven aan andere beleidsterreinen. Uit de analyse van Divosa blijkt dat inmiddels 61 procent van de gemeentelijke uitgaven naar het sociaal domein gaan. Dat is meer dan in 2015, toen was dat nog 56 procent.

Jeugdzorg

Voor de overschrijding op jeugdzorg van ruim 600 miljoen vindt Divosa geen eenduidige verklaring. Divosa-voorzitter Erik Dannenberg geeft enkele mogelijke verklaringen: de autonome groei van de zorgvraag, de inzet op preventie en misschien ook de manier waarop gemeenten de jeugdzorg vormgeven en inkopen.

Meer tijd nodig

‘Maar beter is’, zegt Dannenberg, ‘om alle denkbare verklaringen te onderzoeken. Laten we internationaal eens vergelijken hoe het beroep op jeugdzorg is. Mogelijk werken we naar een normaal niveau van zorg toe. Maar het kan ook zijn dat gemeenten meer tijd nodig hebben om de kunst in de vingers te krijgen.’

Onderzoek

Divosa wil dat er beter zicht komt op oorzaken van de groeiende uitgaven aan jeugdzorg. Zowel landelijk als op lokaal niveau. Ter aanvulling start Divosa dit najaar ook een eigen onderzoek: ‘Samen zicht op de uitgaven in het Sociaal Domein’.

Bron: www.zorgenwelzijn.nl