Tien vragen en antwoorden Belastingdienst over auto van de zaak

7_verkleindTien vragen en antwoorden over de auto van de zaak op een rij.

1 Gaat de bijtelling van de bestaande auto’s ook van 25 naar 22 procent? 

Bestaande auto’s waarvan de datum eerste toelating ligt vóór 01-01-2017 houden een bijtelling van 25%. Deze auto’s gaan niet naar 22%.

2 Als een bestelauto overdag doorlopend afwisselend gebruikt wordt maar ’s avonds met een vaste medewerker mee naar huis gaat, kan de €300- regeling dan worden toegepast? 

Nee, de € 300-regeling is niet van toepassing. Doordat er sprake is van een vaste bestuurder die de auto ’s avonds mee naar huis neemt, is het voor de werkgever niet moeilijk vast te stellen aan wie het privégebruik kan worden toegerekend.

3 Mag je meerdere auto’s op de zaak zetten? 

Ja, dat mag, mits ze zakelijk gebruikt worden.

4 Is het rijden met een auto naar een personeelsfeest privé of zakelijk? 

Een rit naar een personeelsfeest dat buiten werktijd wordt gehouden is in beginsel een privé rit. Dit kan anders liggen als de ondernemer of de werknemer zich, gelet op zijn functie binnen de onderneming, niet aan het bijwonen van dat feest kan onttrekken.

5 Valt een camper onder het autokostenforfait?

Ja een kampeerauto wordt aangemerkt als een personenauto en valt daar door in het forfait.

6 Hoe toon ik bij een gehuurde of geleende auto aan dat ik hem niet privé heb gebruikt? 

Er is hier sprake van een vrije bewijsleer. Doorgaans wordt het bewijs geleverd met een rittenregistratie. Het maakt niet uit of dit voor de eigen auto of voor de gehuurde of geleende auto gebeurt.

7 Moeten de ritten tijdens de wachtdienstregeling ook genoteerd worden? 

Nee, alleen de km-stand bij begin en eind van de wachtdienst moeten genoteerd worden en daarnaast de adressen waar zakelijk naar toe gereden is tijdens de wachtdienst.

8 In geval van een zzp’er wordt bij 1 auto 2 keer bijtelling berekend? Bij opdrachtgever en de zzp’er? 

Er vindt in dergelijke gevallen geen dubbeltelling plaats van de onttrekking privégebruik auto.
Gedurende de periode dat de opdrachtgever de auto aan de ZZP-er heeft meegegeven voor de uitvoering van de opdracht staat de auto niet aan de opdrachtgever zelf ter beschikking. Daarmee valt de auto in die periode wel bij de ZZPer maar niet bij de opdrachtgever onder het autokostenforfait.

9 Van welk bijtellingspercentage wordt uitgegaan voor een volledig elektrische auto uit 2013 waarvan de 60-maandentermijn na 1-1-2017 afloopt: 22 of 25%? 

Omdat de auto een datum eerste toelating (DET) heeft van vóór 1-1-2017 is op deze auto NIET het 22%-tarief van toepassing. Dat betekent dat na het einde van de 60-maandstermijn het percentage geldt van 25 waarop de dan geldende korting (18%) van toepassing is. Resteert een bijtellingspercentage van 7%.

10 Hoeveel tel je bij als iemand van 1 februari tot 30 november ernstig ziek is en niet werkt en de auto tijdens die periode niet gebruikt wordt. Op 1 december wordt de auto weer voor de eerste keer gebruikt. 

Wanneer de auto ter beschikking is gebleven blijft de bijtelling privégebruik auto van toepassing. Een ziekteperiode of een periode niet werken maakt niet dat in dat geval de bijtelling privégebruik auto niet van toepassing is. De bijtelling privégebruik auto kan alleen achterwege blijven als wordt aangetoond dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 km voor privédoeleinden is gebruikt.

Disclaimer: Bij elk antwoord heeft de Belastingdienst de volgende disclaimer toegevoegd:

DISCLAIMER – Wij hopen antwoord te hebben gegeven op uw vraag. U kunt aan dit antwoord echter geen rechten ontlenen in juridische of juridisch fiscale zin.

Bron: Over Salaris.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *