Te veel of te weinig btw gerekend?

U heeft als ondernemer een verkeerd btw-bedrag, geen btw of ten onrechte btw in rekening gebracht. Dat kunt u corrigeren met een creditfactuur.

Te veel btw op factuur

Als er op de verkoopfactuur ten onrechte btw of te veel btw in rekening is gebracht, is het noodzakelijk om de factuur te corrigeren. Want u moet de ten onrechte of te veel in rekening gebrachte btw wel afdragen. De Belastingdienst heeft daarvoor twee heffingsmogelijkheden: heffing bij de leverancier en opsteller van de factuur of naheffing wegens ten onrechte genoten aftrek bij de ontvanger van de factuur. Om dit te voorkomen dient door de leverancier een creditfactuur worden opgesteld.

Te weinig btw op factuur

Als er te weinig btw op de verkoopfactuur is vermeld, kan de leverancier dit herstellen door een aanvullende factuur uit te reiken voor de resterende btw. De leverancier is, ook als hij geen aanvullende factuur uitreikt, de te weinig gefactureerde btw wel verschuldigd.

Voorbeeld

Check listEr is een factuur verzonden voor geleverde materialen met een totaalbedrag op de factuur van € 500. Op de factuur is geen btw vermeld. Dit had wel gemoeten. Normaal gesproken zou 21% over € 500 = € 105 aan btw op de factuur moeten zijn vermeld, zodat het totaalbedrag op € 605 komt. Omdat dit niet is gebeurd, stelt de Belastingdienst dat het totaalbedrag op de factuur inclusief btw is. Er wordt dan 21/121 x € 500 = € 86,80 door de Belastingdienst aan btw bij de leverancier nagevorderd.

Let op! Controleer als leverancier én als afnemer altijd of de facturen juist zijn en voldoen aan de factuurvereisten en corrigeer de factuur als dit nodig is. Dit kan naheffing en het opleggen van boetes door de Belastingdienst voorkomen!

Bron: SRA Nieuwsbank

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *