‘Nieuwe regels inhoudingen minimumloon niet duidelijk genoeg’

“Nog steeds is het mogelijk dat werkgevers een te hoog bedrag aan kosten voor huisvesting of zorg inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Het voorstel dat minister Asscher van Sociale Zaken hierover naar de Tweede Kamer stuurt biedt te veel ruimte voor die misstanden omdat er geen duidelijk verband is tussen de inhouding en de werkelijke kosten.”

Dat zegt CNV-voorzitter LimmenMinimumjeugdloon in reactie op het voorstel van de minister over nieuwe regels voor inhoudingen op het minimumloon.

Eerder werd met de Wet Aanpak Schijnconstructies bepaald dat inhoudingen op het niveau van het minimumloon niet meer mogelijk zouden zijn. Dit nieuwe voorstel maakt inhoudingen op het minimumloon toch mogelijk en is onderdeel van de plannen die het kabinet op 21 april jongstleden presenteerde. Het CNV reageerde kritisch op deze aanpassing.

Ook bij de uitwerking die nu wordt gekozen zet het CNV vraagtekens. In het voorstel staat dat de werkgever maximaal 25 procent van het minimumloon mag inhouden.

“Een werknemer moet voor zorg en huisvesting niet meer betalen dan de daadwerkelijke kosten”, stelt Limmen. “Dat moet helder worden beschreven in de regels. In het voorstel staat dat arbeidsmigranten bij een te hoge huur naar de huurcommissie moeten stappen. Maar in de praktijk is dat natuurlijk een wassen neus en kunnen kwaadwillende werkgevers gewoon hun gang blijven gaan. Als een werknemer naar de huurcommissie stapt kan hij immers meteen naar zijn baan fluiten.”

Bij ongeveer 75.000 arbeidsmigranten wordt er geld op het loon ingehouden om huisvesting en een zorgverzekering te bekostigen.

Limmen: “De Inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie, die moet controleren of er geen sprake is van misstanden bij de inhoudingen, is nu al overbelast. Daarom moet duidelijk worden hoe de overbelaste Inspectie SZW de nieuwe regels effectief kan gaan handhaven, want anders is er sprake van symboolwetgeving.”

Bron: Oversalaris.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *