Wat u moet weten over eigen risico dragen WGA

Het eigenrisicodragerschap (ERD) voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) wordt uitgebreid. Vanaf 2017 is een werkgever zowel eigenrisicodrager voor de werknemers in vaste dienst als ook voor flexwerkers. De feiten op een rij.

1 Een werkgever kan met ingang van 1 januari 2017 niet meer alleen eigenrisicodrager WGA voor vaste werknemers zijn.

2 Een werkgever is vanaf 2017 eigenrisicodrager WGA voor personeel in vaste dienst en voor flexwerkers.

3 Flexwerkers zijn:

  • werknemers met een fictieve dienstbetrekking die ziek zijn, zoals thuiswerkers en provisiewerkers
  • werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, zoals uitzendkrachten
  • werknemers met een tijdelijk dienstverband of werknemers met een vaste dienstbetrekking aan wie ontslag is aangezegd
  • werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek zijn geworden (de zogenoemde nawerking) en niet op andere gronden recht hebben op een ZW-uitkering

4 De Belastingdienst stuurt sinds 2 juli bestaande eigenrisicodragers een brief met meer informatie over deze wijziging. Er zijn 2 versies van de brief:

• Brief voor overheidswerkgevers
• Brief voor niet-overheidswerkgevers

5 Overheidswerkgevers die in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA willen blijven, hoeven niets te doen.
Overheidswerkgevers die geen eigenrisicodrager voor de WGA willen blijven, moeten vóór 2 oktober 2016 het formulier Aanvraag of beëindiging Loonheffingen Eigenrisicodragerschap voor de WGA invullen.

6 Voor niet-overheidswerkgevers betekent dit:
een nieuwe garantieverklaring sturen, omdat de huidige garantieverklaring alleen geldt voor werknemers met een vast dienstverband.

Gebruik hiervoor het formulier Garantieverklaring (vanaf 1 januari 2017)

De nieuwe verklaring moet uiterlijk op 31 december 2016 binnen zijn.

Als u de garantieverklaring niet of niet op tijd stuurt, beëindigt de fiscus het eigenrisicodragerschap voor de WGA met ingang van 1 januari 2017.

Met het formulier Aanvraag of beëindiging Loonheffingen eigenrisicodragerschap voor de WGA kunt u de Belastingdienst vragen het eigenrisicodragerschap per 1 januari 2017 te beëindigen. Dit formulier moet vóór 2 oktober 2016 bij de fiscus zijn.

Zie Handboek Loonheffingen, Eigenrisicodragerschap voor de WGA

Of ga naar uwv.nl/erd, Ik ben of word eigenrisicodrager

Bron: Over Salaris.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *