Subsidie voor verbetering van mentale vitaliteit werknemers

Organisaties die extra ondersteuning willen bieden aan werknemers die door de coronacrisis mentale problemen hebben gekregen, kunnen vanaf 28 juni 2022 subsidie aanvragen voor projecten op dit gebied. Met het subsidiebedrag kunnen ze hiervoor deskundigen inhuren.

Vitaliteit

Van 28 juni 2022 tot en met 27 september 2022 is het mogelijk Vouchers Mentale vitaliteit van werkenden aan te vragen. Deze subsidieregeling kan ingezet worden voor werknemers die als gevolg van de coronacrisis psychische problemen hebben gekregen en die extra ondersteuning nodig hebben om de mentale vitaliteit te versterken. Daarmee verbetert de duurzame inzetbaarheid. Grofweg zijn dit drie groepen werknemers:

  1. werknemers die door corona met grote werkdruk en baanonzekerheid te maken hebben;
  2. werknemers die het Long-COVID-19 syndroom hebben opgelopen en kampen met langdurige gezondheidsproblemen;
  3. werknemers die negatieve gevolgen ervaren van thuiswerken en hybride werken en hier niet mee om kunnen gaan.

Er zijn twee soorten vouchers aan te vragen: één voor thuiswerken en hybride werken en één voor werknemers in het algemeen.

Kleine organisaties uitgenodigd subsidie aan te vragen

Het totale te verdelen subsidiebedrag is €.1.725.000. Van elk type voucher kan er één aangevraagd worden, met een maximumbedrag van € 50.000 per voucher. Als het subsidiebudget op is voordat de aanvraagtermijn is verstreken, is het niet meer mogelijk vouchers aan te vragen.

De volgende partij(en) kunnen deze subsidie aanvragen:

  • Arbeidsmarkt- en Opleidingsfondsen (A&O fondsen);
  • Opleidings- en Ontwikkelfondsen (O&O fondsen);
  • brancheorganisaties;
  • werkgeversorganisaties;
  • werknemersorganisaties;
  • organisaties voor zelfstandigen.

Kleine organisaties en organisaties die nog weinig of niets hebben ondernomen om werknemers te helpen met het versterken van de mentale vitaliteit, worden nadrukkelijk uitgenodigd om de vouchers aan te vragen. Aanvragen kan door registratie of inloggen bij Zonmw.nl.

Bron: HR Rendement