Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2022

Werkgevers krijgen per 1 juli 2022 weer met een aantal veranderingen van de wet- en regelgeving te maken. Grotere wetswijzigingen met gevolgen voor het personeelsbeleid van organisaties worden dit jaar echter in augustus doorgevoerd.

Organisaties doen er goed aan met de volgende veranderingen per 1 juli 2022 rekening te houden:

Op 1 juli zou er ook een tegemoetkomingsregeling voor (ex-)werkenden met een beroepsziekte door gevaarlijke stoffen worden ingevoerd, maar de ingangsdatum van deze regeling is uitgesteld.

Wetswijzigingen rond studiekosten, nevenwerk en ouderschapsverlof

Op 1 augustus 2022 volgt waarschijnlijk de inwerkingtreding van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Die wet introduceert nieuwe regels voor de informatieplicht van werkgevers (artikel), het studiekostenbeding (artikel), het nevenarbeidbeding (artikel) en de mogelijkheid om te verzoeken om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden (artikel). Een dag later, op 2 augustus, gaat de Wet betaald ouderschapsverlof in. Ook hierin zijn diverse wijzigingen opgenomen, waarvan de introductie van negen weken betaald ouderschapsverlof (artikel) de maatregel is die op organisaties de meeste impact zal hebben. Een regel die in augustus juist ten einde komt, is de tijdelijke vrijstelling van de werkvergunningsplicht voor Oekraïners.

Bron: HR Rendement