Sterke groei tijdelijk werk

De arbeidsmarkt herstelt zich langzaam van de crisis: het aantal vacatures neemt toe, terwijl het aantal banen stabiliseert. Ook het percentage werklozen stabiliseert rond 7 procent. In vergelijking met de rest van Europa groeit het tijdelijk werk voor alle opleidingsniveaus in Nederland sterk. Dit zijn enkele belangrijke punten uit de SCP-publicatie De sociale staat van Nederland 2015. Dit tweejaarlijkse rapport, onder redactie van dr. Rob Bijl, dr. Jeroen Boelhouwer, drs. Evert Pommer en dr. Iris Andriessen, geeft een beeld van de sociale situatie in Nederland.

Portrait of a businesswoman smiling while her colleagues meet in the background. Horizontal shot.

De hoogte van de werkloosheid onder jongeren en vooral onder niet-westerse migranten is echter 1,5 tot 2 keer zo hoog als het gemiddelde. Dit is een hardnekkig verschil aldus het SCP. Opvallend is dat de werkloosheid onder 55-64-jarigen stijgt en (historisch) hoog is, terwijl die in andere leeftijdsgroepen over het hoogtepunt heen lijkt te zijn.

Tijdelijk werk
In vergelijking met de rest van Europa groeit het tijdelijk werk voor alle opleidingsniveaus in Nederland sterk. Onder laagopgeleiden groeide tijdelijk werk in Nederland sinds 2004 van 17 procent tot 24 procent. Onder hoogopgeleiden was de stijging van 10 procent tot ruim 14 procent. Van de onderzochte landen is Nederland het enige land waar de groei van tijdelijk werk voor alle opleidingsniveaus meer dan 20 procent was.

Ouderen
De overheid wil de arbeidsparticipatie van ouderen vergroten, om zo de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Het afbouwen van de mogelijkheden om vervroegd met pensioen te gaan, heeft al langere tijd effect: de netto participatie in de leeftijdsgroep 55-64 jaar was in 2014 60 procent, tegenover 43 procent in 2004. De groep werkenden van 65-69 jaar nam het afgelopen decennium toe van 7,8 procent tot ruim 13 procent medio 2015.

Bron: HR Praktijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *