Steeds meer werknemers met flexibele arbeidsrelatie

Het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie (flexwerkers) en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) neemt zienderogen toe. Dat blijkt uit het rapport ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksbureau TNO.

object22-953335723In de afgelopen tien jaar is het aantal flexwerkers gegroeid van 15 procent naar 22 procent van de arbeidsmarkt. Het percentage zzp’ers nam in die periode met 4 procentpunt toe tot 12. Ook het aandeel werknemers met twee of meer banen, in loondienst of als zelfstandige, nam toe van 6 procent in 2004 naar 8 procent in 2014.

Van de werknemers die een flexcontract krijgen, heeft na drie jaar ruim één op de drie een vaste baan. In de grote steden is het aantal flexwerkers het grootst.
In Nederland is het aandeel werknemers met een tijdelijk contract de afgelopen tien jaar sneller gegroeid dan in de meeste andere Europese landen.

Bedrijven die veel gebruik maken van flexwerkers zijn niet per se innovatiever dan bedrijven met veel vaste krachten, staat in het rapport. Wel gaan innovatieve bedrijven beter om met hun flexwerkers. Juist omdat zij zorgen voor een betere opname van flexwerken in de bedrijfscultuur.
Klik hier voor meer informatie

Bron: Over Salarisadministratie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *