Parttimers soms de dupe van betaalde feestdag

calendar146Als uw onderneming op feestdagen gesloten is, krijgen de werknemers waarschijnlijk wel gewoon loon voor die dag. Dat kan betekenen dat parttimers benadeeld kunnen worden, omdat feestdagen altijd net op hun parttimedag vallen.
Als er bovengemiddeld veel vrije feestdagen op de vaste vrije dag(en) van een parttimer vallen, krijgt hij minder vaak een doorbetaalde vrije dag dan zijn collega’s. Zo hebben parttimers die de maandag als vaste werkdag hebben, vaak een voordeeltje, want op deze dag valt relatief vaak een feestdag (Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en dit jaar ook Koningsdag). Valt een feestdag juist op hun parttimedag, dan mist de parttimer een vrije dag ten opzichte van zijn collega’s.

Verschil in vrije feestdagen is verboden onderscheid
Uw onderneming moet dit verschil in vrije dagen op de één of andere manier compenseren. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dit verschil in vrije dagen namelijk een verboden onderscheid. Elke werknemer heeft recht op een pro-ratodeel van het totaal aantal erkende feestdagen in een jaar. Het pro-ratodeel berekent u door jaarlijks de feestdagen die op een doordeweekse dag vallen op te tellen en dit aantal te vermenigvuldigen met de parttimefactor van de werknemer.

Telt een jaar zeven doordeweekse feestdagen waarop de medewerkers volgens de afspraken in uw organisatie vrij zijn, dan heeft een parttimer die 32 uur (ofwel 0,8 FTE bij een werkweek van 40 uur) werkt, dus recht op (7 x 0,8 =) 5,6 vrije dagen. Deze uren kan uw organisatie in de administratie als extra vakantie-uren verwerken.

Jaarurensysteem voor eerlijke berekening vakantiedagen
Een alternatieve manier om vrije uren op een eerlijke manier te berekenen, is de toepassing van een zogenoemd jaarurensysteem. Hierbij neemt u de hoeveelheid uren die werknemers jaarlijks horen te werken (inclusief de doordeweekse feestdagen) als uitgangspunt. Werknemers kunnen vervolgens in overleg flexibel met hun uren omgaan.

Bron: Rendement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *