Recht op betaald verlof bij ivf-behandeling

Werkneemsters die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan, hebben hiervoor recht op kort verzuimverlof. Tijdens dit verlof moet u het loon van de werkneemster doorbetalen, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in de cao of het personeelsreglement.

Op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) hebben werknemers recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof bij ‘zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden’. Sinds 1 januari 2015 is de WAZO gewijzigd en hebben werknemers ook recht op kort verzuimverlof bij spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijs niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek. In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu weten dat dit ook geldt voor een arts- of ziekenhuisbezoek vanwege een vruchtbaarheidsbehandeling.

Onduidelijkheid over verlof bij wijziging WAZO weggenomen

Voorheen was het vaak nog onduidelijk of een werkneemster bij een vruchtbaarheidsbehandeling recht had op kort verzuimverlof. Aangezien de beschrijving van kort verzuimverlof vóór 1 januari 2015 wat onduidelijk was, moest de rechter oordelen of dit verlof ook voor een vruchtbaarheidsbehandeling gold. Volgens de minister is deze onduidelijkheid bij de wijziging van de WAZO weggenomen.

Bron: Rendement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *