Vanaf 2016 strengere regels voor loonstrook

Per 1 januari 2016 gelden er nieuwe regels voor de betaling van het wettelijk minimumloon en het maken van de loonstrook. Deze vernieuwingen zijn onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS).

Op 1 juli 2015 zijn de meeste maatregelen uit de WAS al van kracht geworden. De onderdelen die voor werkgevers de nodige administratieve voorbereiding vergen, gaan echter pas per 2016 in. Het gaat dan om de bepalingen die betrekking hebben op de specificatie van de loonstrook en de uitbetaling van het wettelijk minimumloon.

Girale uitbetaling van netto wettelijk minimumloon

Uw organisatie is per 1 januari 2016 verplicht om het netto wettelijk minimumloonbedrag giraal aan de werknemer te betalen. Het nettoloon staat echter niet in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). De hoogte kan per werknemer verschillen.

Onkostenvergoedingen verduidelijken op loonstrook

Vanaf volgend jaar is ook een gespecifieerde loonstrook verplicht. Dat betekent dat uw organisatie looncomponenten die de werknemer ontvangt als vergoeding voor kosten die hij voor het werk heeft gemaakt, altijd op de loonstrook moet uitsplitsen.
Ten slotte is het per 2016 niet meer toegestaan om door verrekeningen of inhoudingen op het loon onder het voor de werknemer geldende (netto equivalent van het) wettelijk minimumloon te komen.

Uiteraard zorgen de salarisadministrateurs van Qompas-Groep dat uw loonstroken volgens de laatste wetgeving de deur uit gaan. Wilt u meer weten over het uitbesteden van uw salarisadministratie aan Qompas-Groep neem dan contact met ons op.

Bron: Rendement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *