Prijzen exclusief btw aan particulier verboden

Levert u goederen aan of verricht u diensten voor particulieren? Dan is het verboden om dit aan te bieden voor een prijs waarbij de btw niet is inbegrepen. Het moet voor uw particuliere afnemer daarom altijd duidelijk zijn wat de prijs inclusief btw is. Is dat niet het geval, dan kunt u een boete krijgen.

Het verbod is in de wet opgenomen om bij niet-ondernemers verwarring te voorkomen over de door hen per saldo te betalen bedragen. Het geldt daarom niet alleen voor particuliere afnemers maar ook voor publiekrechtelijke lichamen.

Omdat een ondernemer over het algemeen de btw in aftrek kan brengen, geldt de verplichting om te prijzen inclusief btw niet als uw afnemer een ondernemer is.

Bij overtreding van het verbod kunt u gestraft worden met een geldboete van € 8.200.

Let op! Bij bepaalde groothandelsbedrijven (zoals bijvoorbeeld de Makro) kunnen zowel ondernemers als niet-ondernemers goederen kopen. Toch is het deze bedrijven toegestaan om te prijzen exclusief btw zolang zij maar het karakter van groothandel behouden. In reclame-uitingen die gericht zijn op particulieren, zijn dergelijke groothandelsbedrijven wel verplicht om melding te maken van de btw.