Jongeren en vakantiewerk: hoe zit het precies?

Als een jongere vakantiewerk doet, moet hij in ieder geval het minimumloon verdienen.Hoe hoog het minimumloon is, hangt af van de leeftijd. Is iemand jonger dan 15 jaar, dan geldt er nog geen minimumloon.

Minimumjeugdloon

Een jongere kan zelf berekenen hoeveel het minimumloon voor hem is. Het gaat om een bruto bedrag waar nog belastingen en premies vanaf gaan.

Is iemand 13 of 14 jaar,dan geldt er geen officieel minimumloon.

Rekenhulp minimumloon berekenen

Brutosalaris

Op de loonstrook staat hoeveel loon iemand krijgt. En wat het minimumloon voor zijn leeftijd is. Het loon dat een jongere op je bankrekening krijgt is meestal minder dan wat op de loonstrook staat. Want de werkgever moet nog belastingen betalen over het brutoloon. De jongere houdt dus een lager bedrag over: het nettoloon.

Geld terugvragen van Belastingdienst

Waarschijnlijk is er meer belasting op het loon ingehouden dan een jongere eigenlijk hoeft te betalen. Dit geld kan de jongere terugvragen van de Belastingdienst.

Jongeren – belasting terugkrijgen of toeslag aanvragen

Vakantiewerk en kinderbijslag

Als iemand jonger is dan 16, maakt het voor de kinderbijslag niet uit hoeveel hij verdient met vakantiewerk. Maar vanaf zijn 16e kan het voor de kinderbijslag wel uitmaken wat een jongere verdient.

Een jongere van 16 of 17 jaar mag niet meer dan € 1.265 netto per kwartaal bijverdienen. Het maakt daarbij niet uit of de jongere thuis woont of uitwonend is. Als de jongere meer dan € 1.265 netto verdient, vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag. Ook het kindgebonden budget stopt dan.

Een jongere mag in de zomervakantie € 1.299 netto extra verdienen (dus € 1.265 + € 1.299).

Bijverdienen en kinderbijslag

Jongeren onder de 18 jaar

Jongeren die nog geen 18 jaar zijn, mogen een aantal werkzaamheden niet uitvoeren. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of in een lawaaiige omgeving.

Jongeren onder de 18 jaar mogen niet werken tussen 23.00 en 6.00 uur. Uitzonderingen zijn:

  • bij oefeningen van Defensie;
  • voor leerlingen in de binnenvaart;
  • voor leerling-broodbakkers en leerling-banketbakkers;
  • leerlingen in het bakkersbedrijf mogen om 4.00 uur ’s nachts beginnen als dat nodig is voor hun opleiding.

Jongeren van 16 en 17 jaar

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, maar geen gevaarlijk werk. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen. Er zijn ook risicovolle werkzaamheden die zij wel mogen uitvoeren, maar dan alleen onder deskundig toezicht.

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen gemiddeld 40 uur per week werken. Jongeren van 16 en 17 mogen niet ’s nachts werken, oproepdiensten doen en overwerken. Ook hebben zij recht op extra rusttijden.

Jongeren van 15 jaar

Jongeren van 15 jaar mogen buiten schooltijd en in de vakanties werken. Maar zij moeten zich aan de regels voor werktijden en rusttijden houden. Onder voorwaarden mogen zij op zondag werken. Voor 15-jarigen die geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld van de leerplicht gelden aparte regels. Zij mogen ook tijdens (een deel van de) schooltijd werken.

Jongeren van 15 jaar mogen zelfstandig licht, niet-industrieel werk doen. Bijvoorbeeld vakken vullen in een supermarkt of reclamedrukwerk bezorgen. Er zijn ook werkzaamheden die 15-jarigen niet mogen doen. Zoals achter de kassa werken of te zware dingen tillen.

Jongeren van 13 en 14 jaar

Jongeren van 13 en 14 jaar mogen alleen klusjes doen. Ook mogen ze helpen bij licht, niet-industrieel werk. Zoals helpen bij het vakken vullen in een winkel. Een aantal werkzaamheden is verboden voor deze leeftijdsgroep.

Jongeren van 13 en 14 jaar mogen tussen 7.00 uur en 19.00 uur beperkt werken. Tijdens schoolweken mogen ze minder werken dan in vakantieweken. Jongeren van 13 en 14 jaar mogen niet op zondag werken.

Inspectie SZW

Werkgever én ouders of verzorgers zijn beiden verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor kinderarbeid en jeugdarbeid. De Inspectie SZW kan hun een boete opleggen als deze regels niet worden nageleefd. Werkgever en ouders kunnen beiden strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Lees meer bij 15 vragen over jongeren en werk op Rijksoverheid.nl

Bron: Salarisnet.nl