Per direct paal en perk aan opties sectorindeling WW

HerindelingMet ingang van 29 juni jl. uur zijn er drie zaken veranderd rondom de sectorpremie WW. Deze maatregelen zijn een voorbode van de afschaffing van de sectorpremie in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Per 2020 moet de WAB van kracht worden. De ministerraad heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel. Eén van de maatregelen uit de WAB is het afschaffen van de sectorindeling voor de WW-premie die werkgevers betalen. Daarvoor in de plaats moet de hoogte van de WW-premie gaan afhangen van de duur van de arbeidsovereenkomst. Voor vaste contracten gaat een lage premie gelden, voor tijdelijke contracten of contracten zonder vaste arbeidsduur een hoge.

Veel verzoeken om herindeling

De sectorpremie werkt niet meer goed, omdat veel sectoromschrijvingen niet meer helemaal van deze tijd zijn en omdat veel organisaties zich met werkzaamheden bezighouden die in meerdere sectoren vallen. Voor hen is het gunstig om in de sector te worden ingedeeld met de laagste premie, wat leidt tot veel verzoeken om (gedeeltelijke) herindeling. Ook maken veel werkgevers bezwaar tegen de sector waar de Belastingdienst hen heeft ingedeeld. Dit brengt onevenredig veel werk met zich mee voor de Belastingdienst. Daar stelt het kabinet dan ook met onmiddellijke ingang paal en perk aan.

Alleen voor nieuwe gevallen

Het is sinds vrijdag 29 juni 17:00 uur niet meer mogelijk om te verzoeken om:

  • een wijziging in de indeling met terugwerkende kracht;
  • een gesplitste aansluiting;
  • een concernaansluiting of aansluiting van nevenbedrijven of neveninstellingen.

Deze wijzigingen gelden alleen voor nieuwe gevallen. Wie al een gesplitste of groepsaansluiting heeft, mag deze houden zolang de organisatie aan de voorwaarden voldoet. En verzoeken die vrijdag 29 juni vóór 17:00 uur zijn ingediend, worden nog wel in behandeling genomen.

Geen run op verzoeken tot herindeling

Door de maatregelen per direct van kracht te laten worden, wil de ministerraad voorkomen dat er een run komt op verzoeken om herindeling met terugwerkende kracht, gesplitste aansluitingen en concernaansluitingen. Daar heeft de Belastingdienst de capaciteit niet voor.

Bron: Rendement