Ook transitievergoeding voor BBL-werknemer

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het mogelijk onaantrekkelijker geworden om een leerwerkplek aan te bieden als u deze leerling vervolgens ook aan baan aanbiedt. Volgens minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben ook werknemers in een BBL-traject straks recht op een transitievergoeding.

Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht, onderdeel hiervan is de invoering van de transitievergoeding. Deze vervanging van de ontslagvergoeding betaalt u aan werknemers van wie het dienstverband wordt beëindigd na een periode van twee jaar of langer. Het was onduidelijk of het recht op een transitievergoeding ook gold voor medewerkers die bij uw organisatie een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen. In antwoord op Kamervragen (pdf) heeft minister Bussemaker bevestigd dat ook medewerkers in een BBL-traject recht hebben op een transitievergoeding als ze tenminste twee jaar in dienst zijn geweest bij uw organisatie.

Aftrek van kosten voor transitievergoeding BBL’ers

Er bestaan kosten die u onder voorwaarden op de transitievergoeding in mindering mag brengen. Onder die af te trekken kosten vallen ook de scholingskosten van een duale opleiding zoals de BBL. Voorwaarde is wel dat de kennis en vaardigheden die de BBL’er heeft verworven tijdens de opleiding niet zijn ingezet om de functie bij uw organisatie uit te oefenen. Uw organisatie mag de kosten dus niet aftrekken van de transitievergoeding als de leerling na zijn opleiding in dienst blijft. Beëindigt uw organisatie de arbeidsovereenkomst na afloop of bij een voortijdige beëindiging van de opleiding? Dan mag uw organisatie de kosten wel in mindering brengen. Per saldo is er dan geen transitievergoeding verschuldigd, omdat de opleidingskosten hoger zullen zijn dan de transitievergoeding.

[bron: Rendement]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *