Minder premiekorting Wajongers

U ontvangt vanaf 1 januari 2016 mogelijk minder premiekorting als u Wajongers in dienst heeft. Dit is een gevolg van de harmonisatie van de instrumenten van de Participatiewet. Een voorstel hierover ligt nu bij de Tweede Kamer.

Op dit moment kunt u voor Wajongers drie jaar lang max. € 7.000 per jaar korting krijgen op de premies werknemersverzekeringen. Voor Wajongers die met loondispensatie werken is de maximale premiekorting € 3.500. Loondispensatie betekent dat u werknemers met een arbeidsbeperking tijdelijk minder dan het wettelijk minimumloon mag betalen als zij door hun handicap minder productief zijn dan hun collega’s. Door het wetsvoorstel wat nu bij de Tweede Kamer ligt wordt de mobiliteitsbonus die uw organisatie voor Wajongers ontvangt per 1 januari mogelijk verlaagd naar € 1.800 per jaar. Heeft u voor die tijd een Wajonger aangenomen, dan zal voor die gevallen geen overgangsrecht gelden.

Eenduidig pakket

Staatssecretaris Klijsma, van Sociale Zaken, wil met het wetsvoorstel de ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers harmoniseren. Zodat werkgevers met een eenduidig pakket aan maatregelen te maken hebben wanneer zij banen aanbieden aan mensen met een arbeidsbeperking. De belangrijkste wijzigingen uit het wetsvoorstel hebben betrekking op de premiekorting en de no-riskpolis en gelden voor alle werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Dit zijn niet alle werknemers die onder de Participatiewet vallen, maar alleen Wajongers, mensen met een WIW/ID-baan, mensen met een WSW-indicatie en mensen uit de Participatiewet die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen

Bron: Rendement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *