Onduidelijke studieafspraken voor rekening werkgever

StudieMet een studiekostenbeding kan een werkgever voorkomen dat een werknemer snel vertrekt na een opleiding op kosten van de zaak. Maar zonder duidelijke afspraken hoeft de werknemer bij ontslag geen cent terug te betalen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden moest in een recente zaak oordelen over een studiekostenbeding. In zo’n beding leggen werkgever en werknemer vast dat de werknemer bepaalde studiekosten (voor een deel) moet terugbetalen aan de werkgever als hij binnen een aantal jaar ontslag neemt. In deze zaak stelde de werknemer dat er was gesproken over de inhoud van een studieovereenkomst, maar dat hij nooit definitieve afspraken had gemaakt met de werkgever. Het hof gaf de werknemer gelijk, waardoor de werkgever duizenden euro’s kwijt was aan een opleiding, zonder van die investering volledig te hebben geprofiteerd.

Studiekostenbeding nog niet definitief bij start opleiding

De betreffende werknemer besloot eind 2014 met de werkgever dat hij in 2015 de opleiding Hogere Veiligheidskunde zou gaan volgen. Hierbij spraken de werkgever en werknemer over een terugbetalingsregeling voor studiekosten als de werknemer zou besluiten om snel uit dienst te treden. Ook kwam een vast contract per 1 juni 2015 ter sprake. Nadat de werknemer met de opleiding was begonnen, onderhandelde hij verder met de werkgever over de studieovereenkomst en de voorwaarden voor een vast contract. In augustus 2015 zegde de werknemer zijn contract op. Het concept voor de nieuwe arbeidsovereenkomst en studieovereenkomst had hij niet ondertekend.

Geen bewijs van totstandkoming studieovereenkomst

De kantonrechter oordeelde dat de werknemer de studiekosten toch moest ophoesten, waarna hij in hoger beroep ging. Het hof gaf aan bewijs te missen van de totstandkoming van een studieovereenkomst. Er was geen duidelijk akkoord bereikt over een terugbetalingsregeling. Uit een interne e-mail bleek dat er niet was besproken welke kosten precies onder een eventuele terugbetalingsverplichting zouden vallen. En de voorwaarden voor een vast contract waren nog niet helder, waardoor de financiële risico’s van een terugbetalingsregeling voor de werknemer onzeker waren. De werkgever had vooraf de gevolgen van het studiekostenbeding  duidelijk moeten maken en hij had beter moeten verifiëren en vastleggen of er overeenstemming was bereikt.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25 juni 2019, ECLI (verkort): 5249

Bron: HR Rendement