Nieuwsbrief augustus – omgaan met werkdruk, warm weer, tevreden werknemers en ondernemersvragen

werkdrukOmgaan met werkdruk: 5 tips

Na de vakantie kom je terug en er ligt veel werk op je te wachten. Wat moet je doen als taken, verplichtingen en lijstjes je boven het hoofd groeien? In een inspirerend artikel op Harvard Business Review geeft arbeidspsychologe Alice Boyes vijf goede tips over wat te doen tegen een te hoge werkdruk. We delen ze graag met u.

Het komt eigenlijk allemaal neer op hetzelfde: je emoties de baas worden. Dat geldt voor wie zijn mail, chat of berichtenapp niet meer durft te bekijken aan het einde van elke werkdag of elke vrijdagmiddag. En ook voor de mensen die niet meer ongestoord aan een taak of project kunnen werken omdat ze denken aan die andere zaken die ‘ook nog moeten’. De arbeidspsychologe geeft vijf adviezen over hoe om te gaan met de werkdruk, die vooral ontstaat als dat schuldgevoel toeslaat.

1. Relativeer de situatie

Relativeer de drukte. U kent de relativerende uitspraken ongetwijfeld: ‘ik kan maar een ding tegelijk doen’; ‘ik heb maar een stel hersens’ en ‘een dag duurt bij mij ook niet langer dan 24 uur’. Of: ‘waar kan ik het beste mee beginnen’? Kies de gedachte die voor u het beste werkt. Daarmee voorkomt u dat u gelijktijdig te veel verantwoordelijkheden neemt. Wat tot schuldgevoel leidt, omdat je toch nooit alles tegelijk goed kunt doen.

2. Let goed op uw tijd

Lijkt contraproductief als je het erg druk hebt. Dan is er helemaal geen tijd om steeds op de klok te kijken. Misschien moet u dat dan ook niet doen. Maar wel in wat minder drukke perioden. Hou dan van alles bij wat het is, en hoe lang het duurt. Vaak denk je namelijk dat dingen langer duren dan ze in werkelijkheid duren. En dat geldt met name voor werk.

3. Spreek verwachtingen uit

Ook (en eerst) tegen uzelf! Mensen zijn geneigd om hogere eisen te stellen aan zichzelf dan aan anderen. ‘Ik moet sneller antwoorden dan de ander antwoordde op mijn bericht.’ Probeert u alle mails die vrijdagmiddag binnenkomen direct weg te werken? Waarschijnlijk verwacht de andere kant misschien helemaal geen antwoord op vrijdagmiddag. Waren ze met hun hoofd al bij het weekend en ging de computer uit na die laatste mailtjes. Probeer verwachtingen te managen en het onderliggende mechanisme te beïnvloeden.

4. Manage uw eigen verwachtingen

Het logische vervolg op de vorige tip is bepalen wanneer ‘goed’ ook echt ‘goed genoeg’ is. Veel werk is nooit klaar. Het kan altijd beter. Bewaak uw grenzen dus om er niet aan onderdoor te gaan. En dat geldt helemaal voor mensen die perfectionistisch van aard zijn. Een goede focus op het doel, en het resultaat dat de opdrachtgevers verwachten helpt vaak hierbij. Hou ook rekening met de talenten en capaciteiten van anderen waarmee u samenwerkt.

5. Van uitstel komt afstel

Wie het druk heeft, is geneigd om taken eindeloos te blijven herverdelen en prioriteren. Maar het ‘volmaakte of optimale moment’ komt vaak niet. En dan blijft de taak liggen, of de gelegenheid is alweer voorbij. Veel van dat uitstelgedrag komt neer op ‘ik heb er nu geen zin in, maar straks wel als ik me beter voel.’ Maar u gaat zich pas beter voelen als u de taak uitgevoerd heeft. Dan is dat tenminste maar gedaan! En daarmee wordt het takenlijstje ook kleiner. En de werkdruk minder.


Vragen over: werken met warm weer warm weer

De zon schijnt en het kwik stijgt weer tot tropische temperaturen. Werknemers kunnen hier bij hun werk last van hebben, met name als ze buiten werken. Wat kan en moet de werkgever dan regelen om de arbeidsomstandigheden prettig en veilig te houden?

Hitte kan ervoor zorgen dat werknemers zich minder goed kunnen concentreren. Daar is uw organisatie natuurlijk niet bij gebaat, dus het is zaak dat de werkgever actie onderneemt om te zorgen dat de werkomstandigheden zo stabiel mogelijk zijn.  Tijdens warme periodes moet een organisatie extra oog hebben voor de veiligheid van en het welzijn van de werknemers.

Bij welke temperatuur is het te warm om te werken?

Er is geen wettelijke regeling voor stillegging van het werk bij een bepaalde temperatuur, maar met een beetje gezond verstand kan een werkgever gezondheidsproblemen door de temperatuur (tool)wel inschatten. Van hitte kan een werknemer hittestress krijgen of zelfs onwel worden. Hittestress kan leiden tot een mindere productiviteit van 30 tot 50%. Daar is geen organisatie bij gebaat, dus het is zaak om hitteproblemen te bestrijden (tool).

Hoe houden we het kantoor koel?

Organisaties kunnen onder meer de volgende maatregelen nemen om de werkomstandigheden bij warm weer te verbeteren:

  • de werkruimte verkoelen met behulp van ventilatoren, zonwering en een goede airco;
  • onnodige apparatuur en verlichting uitschakelen en ramen verduisteren waar zonlicht op valt;
  • werknemers adviseren om voldoende te blijven drinken en zo nodig extra pauzes te nemen;
  • tijdelijk minder strikt omgaan met kledingvoorschriften;
  • een tropenrooster instellen, waarbij werknemers eerder mogen beginnen en stoppen.

Mag ik de werktijden verplicht aanpassen aan de hitte?

Er staan geen afspraken over het zogenoemde tropenrooster in de wet, maar het kan wel een passende maatregel zijn om bij hoge temperaturen de gezondheid van werknemers te beschermen. In dat geval beginnen werknemers vroeg (meestal tussen zes en zeven uur ’s morgens) en kunnen dan ook eerder stoppen en zo het werken op het heetste deel van de dag beperken.
Het instellen van een tropenrooster gebeurt altijd in onderling overleg tussen de werkgever en werknemers. Werkt een werknemer liever zijn normale uren, dan kan de werkgever niet zomaar eisen dat hij zich aan het tropenrooster conformeert. Dit zijn immers niet de normale arbeidstijden die met de werknemer zijn afgesproken.

Zijn er speciale maatregelen nodig bij buitenwerk?

Personeel dat in de buitenlucht werkt, loopt niet alleen kans op hittestress, maar kan ook snel te veel worden blootgesteld aan UV-straling. Ook de luchtkwaliteit is vaak slechter bij warm weer. Kans op smog door ozon neemt toe en dus het risico op luchtwegklachten. Het is aan te raden om buitenwerkers met de huidige weersomstandigheden altijd UV-beschermende kleding te verstrekken, en uiteraard zonnebrandcrème.

Moeten we voor zwangere werkneemsters extra dingen regelen?

Aan kwetsbare groepen werknemers moet uw organisatie inderdaad extra aandacht geven bij warm weer. Daar vallen naast zwangere werkneemsters bijvoorbeeld ook werknemers met een chronische ziekte onder. Voor hen moet uw organisatie mogelijk de arbeidsomstandigheden aanpassen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor aanhoudend warm weer het Nationaal Hitteplan. Dat geeft aanbevelingen voor kwetsbare groepen om gezondheidsklachten tijdens warm weer te voorkomen.


tevreden medewerkers 5 voordelen van tevreden werknemers

Als organisatie wil je graag geïnspireerde werknemers hebben die blij zijn met hun baan. Uitzendbureau Walters People zet vijf voordelen van tevreden werknemers op een rij.

Voordeel 1: Initiatiefrijk

Een tevreden werknemer doet uit zichzelf meer dan wat er van hem wordt verwacht, en probeert elke dag opnieuw voldoening te halen uit alles wat hij doet. Dit betekent dat hij initiatief neemt en een duidelijk carrièreplan voor ogen heeft. Dit zorgt ervoor dat hij een grotere bijdrage levert aan de organisatie en zijn werk zo goed mogelijk doet – wat je als werkgever terugziet in de bedrijfsresultaten.

Voordeel 2: Weinig ziekteverzuim

In geval van ziekte, zal een tevreden werknemer veel minder snel thuis blijven. Een simpele verkoudheid of een beetje hoofdpijn zal hem niet weerhouden om toch aan de slag te gaan. U kunt als werkgever op hem rekenen, of het nu gaat over de taken die binnen zijn functie vallen, of om het organiseren van een bedrijfsfeestje. Dit komt zowel de productiviteit als de sfeer op kantoor ten goede.

Voordeel 3: Ambassadeurs

Een tevreden werknemer is trots op zijn werk en fungeert als een echte brand ambassador voor de organisatie. Hij is emotioneel betrokken, heeft oog voor detail en is bereid zich extra in te zetten om bij te dragen aan het succes van het bedrijf. Dit zorgt niet alleen voor positieve word-of-mouth, maar ook voor een prettige sfeer op de werkvloer en betere resultaten.

Voordeel 4: Positiviteit

Een positieve instelling is een duidelijke indicator van tevredenheid onder werknemers, en een goede stemming werkt aanstekelijk. Om erachter te komen of je werknemers lekker in hun vel zitten is het belangrijk om regelmatig een-op-een gesprekken te voeren en de mogelijkheid te bieden om anonieme feedback te geven over dingen die beter kunnen.

Voordeel 5: Vriendschap op de werkvloer

Medewerkers die zich prettig voelen binnen een organisatie maken er ook sneller vrienden, wat een gevoel van saamhorigheid creëert. Als organisatie kun je vriendschappen op de werkvloer bevorderen door bijvoorbeeld team-uitjes te organiseren, de lunch op kantoor te verzorgen, sportlessen aan te bieden en bijzondere momenten samen te vieren.

 


 Ondernemersvragen blijven knagen Ondernemersvragen

Ondernemers willen problemen in hun bedrijfsvoering dolgraag zelf oplossen, blijkt uit onderzoek. Anders gezegd: ze vragen niet snel om hulp. En dat is niet altijd bevorderlijk voor de onderneming, aangezien de ondervraagden ook zeggen dat hierdoor kansen blijven liggen en de groei stagneert.

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een onderzoeksbureau laten navragen hoe ondernemers omgaan met vraagstukken in de bedrijfsvoering. Ruim de helft van de ondervraagden in het ondernemerspanel vraagt geen advies over die vraagstukken. Ook neemt een grote groep zich voor om voortaan wel eerder hulp te vragen. Maar dat komt er dan niet van omdat de ondernemers de vraag voor zich uit schuiven, denken dat ze het toch zelf kunnen oplossen of omdat ze gewoon geen tijd hebben.

Klanten, sociale media en aansprakelijkheid

Voor vier op de tien ondervraagden blijft het doorlopen met problemen niet zonder gevolgen. Bij 43% van de ondernemers blijven kansen liggen en 41% ziet de groei van de onderneming stagneren. Ook ervaart 26% stress of lichamelijke klachten vanwege de knagende vragen.
De KvK heeft ook de vraagstukken op een rij gezet waar de meeste ondernemers mee rond lopen. De top vijf ziet er zo uit:

  1. Hoe kom ik aan klanten? (36%)
  2. Hoe zet ik sociale media in voor mijn onderneming? (31%)
  3. Hoe behoud ik klanten? (20%)
  4. Hoe ga ik om met aansprakelijkheid bij fouten? (20%)
  5. Hoe regel ik het goed voor mijn onderneming als ik wil stoppen? (20%)

Ook bijvoorbeeld de zoektocht naar financiering en bescherming tegen cybercriminaliteit staan in de top tien.

Gratis telefoonnummer ondernemers

Onbeantwoorde vraagstukken kunnen het ondernemerschap  dus behoorlijk dwarszitten, concludeert de KvK uit de resultaten. En de organisatie lanceert – hoe toevallig – daarom een campagne om haar nieuwe gratis informatielijn onder de aandacht te brengen. Ondernemers kunnen op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur 0800-2117 bellen met vragen. Aan de andere kant van de lijn staan deskundige adviseurs klaar ‘om zo veel mogelijk ondernemers inhoudelijk vooruit te helpen’, aldus de KvK.


Bron: HR Rendement en Salarisnet.nl, PW de Gids