Nieuwsbrief november – Bereid u voor op 2016!

Bereid u voor op de wijzigingen loonheffingen in 2016

Met ingang van 1 januari 2016 wijzigt weer het één en ander in de loonheffingen. De Belastingdienst heeft de belangrijkste wijzigingen in de Loonheffingennieuwsbrief loonheffingen 2016 gepubliceerd. Zo kunt u zich voorbereiden, maar houd er rekening mee dat de Tweede en Eerste Kamer nog moeten instemmen met een aantal maatregelen.

Aanscherping gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling

De gebruikelijkheidstoets legt een beperking op aan de vergoedingen en verstrekkingen die u onder kunt brengen in de vrije ruimte. Dit is een lastig criterium dat inhoudt dat uw vergoedingen en verstrekkingen niet in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht als deze voor meer dan 30% afwijken van hetgeen normaal vergoed of verstrekt wordt.

Per 1 januari 2016 wordt deze toets aangescherpt. Niet alleen de vergoeding of verstrekking zelf moet vanaf dat moment gebruikelijk zijn, maar het moet ook gebruikelijk zijn dat uw werknemer die vergoeding of verstrekking belastingvrij van u krijgt en dat u de belasting via eindheffing voor uw rekening neemt. Zo is het bijvoorbeeld niet gebruikelijk om de belasting over het maandloon van uw werknemers voor uw rekening te nemen. Door de aanscherping van de gebruikelijkheidstoets zal dit vanaf 1 januari 2016 in ieder geval niet meer mogelijk zijn.

Rentevoordeel personeelslening eigen woning bij werknemer belast

Vanaf 1 januari 2016 geldt geen nihilwaardering meer voor het rentevoordeel van een personeelslening eigen woning. Het is ook niet mogelijk om dit voordeel aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Het rentevoordeel wordt daarom vanaf 1 januari 2016 individueel belast bij uw werknemer.

Tip! Voor het rentevoordeel van een personeelslening voor een (elektrische) fiets of elektrische scooter blijft ook na 1 januari 2016 een nihilwaardering gelden.

Wijziging bijtelling privégebruik auto

De CO2-grenzen en bijtellingspercentages voor auto’s die in 2016 voor het eerst op naam worden gesteld wijzigen per 1 januari 2016 als volgt. De percentages blijven 60 maanden geldig:

Bijtelling CO2-uitstoot (gr/km)
4% 0
15% Van 0 tot en met 50
21% Van 51 tot en met 106
25% Vanaf 107


Tip! 
Heeft u plannen om een nieuwe auto van de zaak aan te schaffen? Bedenk dan dat aanschaf in 2015 een besparing in de bijtelling zou kunnen opleveren. De auto moet dan wel uiterlijk 31 december 2015 op naam zijn gesteld.

Leeftijd werkbonus omhoog

De werkbonus is een korting op te betalen belasting (een heffingskorting). De bonus kan alleen worden toegepast door werknemers van een bepaalde leeftijd en met een arbeidsinkomen van meer dan € 17.327 en niet meer dan € 33.694 (bedragen 2015). De leeftijd om de werkbonus toe te passen gaat per 1 januari 2016 omhoog van 61 jaar naar 62 jaar. De grenzen voor het arbeidsinkomen in 2016 zijn op dit moment nog niet bekend.


AOW-leeftijd versneld omhoog: wanneer gaat mijn AOW in?

De AOW-gerechtigde leeftijd wijzigt voortdurend en is afhankelijk van uw leeftijd in een bepaald jaar. Maar hoe komt u er eenvoudig achter wanneer voor u de AOW ingaat?aow

Als u uitgaat van 65 plus een aantal maanden of jaren, dan kan het u al snel gaan duizelen. Makkelijker is het om uit te gaan van de AOW-gerechtigde leeftijd en dan te bekijken in welk jaar u die leeftijd bereikt. Er staat op dit moment voor zeven jaar vast wat de AOW-gerechtigde leeftijd in dat jaar is.

 2015  65 jaar en drie maanden
 2016  65 jaar en zes maanden
 2017  66 jaar en negen maanden
 2018  66 jaar
 2019  66 jaar en vier maanden
 2020  66 jaar en acht maanden
 2021  67 jaar

 

In 2015 is de AOW- gerechtigde leeftijd 65 en drie maanden. Mensen die dus in november van dit jaar 65 worden, bereiken dus in 2015 niet de AOW-gerechtigde leeftijd. In 2016 is de AOW-gerechtigde leeftijd 65 plus zes maanden. Iemand die in november 2015 65 is geworden, krijgt dus in mei 2016 pas AOW en niet in al in februari 2016.

Tip: Blijft u het ingewikkeld vinden? Op de site van de SVB kunt u met een simpel tooltje zien wanneer uw AOW zal ingaan.


Werkkostenregeling: voorkom onverwachte belasting!

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht voor alle werkgevers. De WKR betekent niet alleen een andere fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel, maar ook andere administratieve verplichtingen. Niet voldoen aan dezewkrverplichtingen kan leiden tot onverwachte belastinggevolgen. Zorg daarom dat uw administratie WKR-bestendig is!

Vrije ruimte

Binnen de WKR kunt u vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Aangewezen vergoedingen en verstrekkingen zijn niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Daarboven vindt belastingheffing plaats tegen een eindheffingstarief van 80%.

Niet aangewezen vergoedingen en verstrekkingen worden individueel belast bij uw werknemers. De te betalen belasting is afhankelijk van de hoogte van het loon van de werknemer en bedraagt 36,5%, 42% of 52%. Als u deze belasting echter niet door uw werknemers laat betalen of op hen verhaalt, moet u de bedragen bruteren en betaalt u een veel hoger tarief van respectievelijk 57,4%, 72,4% of 108,3%.

Aanwijzen in de vrije ruimte

Om te voorkomen dat u vergoedingen en verstrekkingen individueel moet belasten bij uw werknemers, moet u deze vergoedingen en verstrekkingen voordat u de vergoeding of verstrekking geeft, aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Hoe u dit moet doen is niet wettelijk voorgeschreven. Wel duidelijk is dat u geconfronteerd kunt worden met belastingheffing tot 108,30% als u niet aanwijst!

Let op! U moet ook de gerichte vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Doet u dit niet, dan loopt u het risico om in plaats van geen belasting, tot 108,30% te moeten betalen. 

Administratieve verwerking

Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel kan bijvoorbeeld blijken uit de CAO, een personeelsreglement, een arbeidsovereenkomst of anderszins. De manier van aanwijzen is niet wettelijk voorgeschreven. De Belastingdienst gaat er gedurende het kalenderjaar vanuit dat sprake is van een aanwijzing in de vrije ruimte als u een vergoeding of verstrekking niet individueel heeft belast bij uw werknemer.

Let op! Dit geldt niet als de Belastingdienst meent dat u door een vergissing de vergoeding of verstrekking niet individueel heeft belast of als niet voldaan wordt aan het gebruikelijkheidscriterium.

Aan het eind van het jaar moet uit uw administratie blijken welke vergoedingen en verstrekkingen zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte.

Tip: Zorg dat uw administratie WKR-bestendig is. De wijze van verwerking is wettelijk niet voorgeschreven. Dat kan in uw financiële administratie, maar ook bijvoorbeeld in een apart Excelbestand. Niet verwerken is geen optie. De kans bestaat dat de Belastingdienst in dat geval de vergoedingen en verstrekkingen, ook als sprake is van een gerichte vrijstelling, individueel belast bij uw werknemers.


AFAS InSite in uw huisstijl?AFAS inSite

Heeft u AFAS Software en gebruikt u InSite? Of wilt u een intranet gaan gebruiken? Dat kan. In uw huisstijl.

Bent u benieuwd hoe uw AFAS InSite pagina er uit kan komen te zien?

> bekijk hier het filmpje

Youforce gebruiker?

Vraag ons naar de mogelijkheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *