Nieuwsbrief maart – Dialog & SkillsTown, inflatiecompensatie, zomertijd, IB en de AED.

Beste lezer,

Welkom bij de nieuwsbrief van maart! Deze maand bespreken we nieuwe software bij Korento van Dialog en SkillsTown, twee derde van de werknemers verwacht inflatiecompensatie en tips voor de aangifte inkomstenbelasting 2022. Ook bespreken we het belang van goed onderhoud van AED’s voor levensredding.

Bedankt voor het lezen en tot de volgende keer!

Met vriendelijke groet,

Evelien Walsh

In deze nieuwsbrief:


Korento update – Dialog & SkillsTown

1 maart zijn wij live gegaan met Dialog & SkillsTown.

Dialog & SkillsTown

Dialog ondersteunt medewerkers, leidinggevenden en HR om het goede gesprek te voeren over doelen en ontwikkeling. Zo dragen alle medewerkers optimaal bij aan het succes van de organisatie. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van zijn of haar doelen. Laagdrempelig, via de app kunnen onze medewerkers de voortgang doorgeven middels een smiley :).

SkillsTown is een platform met meer dan 650 trainingen. De medewerker kiest een leervorm welke past. Zo kunnen we vanaf heden podcasts luisteren, webinars volgen of diep in een onderwerp duiken middels een training.

Als live-gang presentje hebben alle Korento medewerkers een zakje met zaadjes gekregen, onder het motto “Samen groeien we verder”.

Een mooie ontwikkeling welke past bij Korento.


Twee derde werknemers verwacht inflatiecompensatie

Twee derde van de Nederlandse werknemers verwacht dit jaar een compensatie voor de hoge inflatie te krijgen van de werkgever. Oudere werknemers verwachten minder vaak dat hun werkgever een vorm van compensatie biedt dan jongere werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van SD Worx.

Multiscope voerde het onderzoek uit in januari 2023 onder 764 werkende Nederlanders. De uitkomst laat wat betreft inflatiecompensatie een aanzienlijk verschil zien tussen de verwachtingen van werknemers uit verschillende leeftijdscategorieën. Van de 55-plussers rekent 43% op geen enkele compensatie in 2023, tegenover 38% van de 35- tot 54-jarigen en 24% van de werknemers tussen 18 en 34 jaar. 56% van de werknemers in de jongste groep denkt dit jaar loonsverhoging te krijgen, tegenover 28% van de 55-plussers. 

Gewenst: loonsverhoging, hogere reiskostenvergoeding of 13e maand

Waar alle respondenten het wel over eens zijn is de vorm van de gewenste inflatiecompensatie; de grootste wensen zijn loonsverhoging (44%), een (verhoogde) reiskostenvergoeding (16%) of een 13e  maand (14%). Sinds 1 januari 2023 bedraagt de gerichte vrijstelling voor de reiskostenvergoeding € 0,21 per kilometer. Per 2024 gaat dit bedrag omhoog naar € 0,22. Geeft een werkgever een hoger bedrag, dan is er sprake van een bovenmatig deel. Dit deel moet hij als loon belasten bij de werknemer of hij kan ervoor kiezen om het aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Onder zakelijke kilometers valt ook het woon-werkverkeer van de werknemer. 

Ruim driekwart ontving in 2022 extraatje van de werkgever

Uit het onderzoek blijkt dat ruim driekwart (79%) van de Nederlandse werknemers in 2022 een extraatje heeft ontvangen van zijn werkgever. Ambtenaren en zorgmedewerkers ontvingen het vaakst een extra beloning, zoals een eindejaarsuitkering (50% – 55%). Opvallend is dat werknemers binnen de agrarische sector (15%) en techniek (16%) aanzienlijk minder vaak een eindejaarsuitkering ontvingen, terwijl dit wel sectoren zijn waar het vaakst sprake was van winstdeling (15% – 23%). 


Zomertijd: minder loon voor kortere nachtdienst?

Als in een organisatie werknemers aan het werk zijn in de nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart, is hun dienst een uur korter dan normaal. Moeten deze werknemers dan toch hun normale loon uitbetaald krijgen?

Aankomend weekend gaat de zomertijd in. Werknemers die aanstaande zaterdag een nachtdienst draaien, hebben er vast geen bezwaar tegen om hun normale uren uitbetaald te krijgen. Door de komst van de zomertijd werken ze echter een uur minder dan normaal. De klok wordt immers om 02:00 uur naar 03:00 uur gezet. Regelt de werkgever daar niets voor, dan moet hij dat verdwenen uur wel uitbetalen.

Drie manieren om extra betaling bij zomertijd te voorkomen

Hoewel werknemers vast niet protesteren als zij loon krijgen voor het niet-gewerkte uur, is dit voor de werkgever minder voordelig. Zijn hierover geen afspraken in de arbeidsvoorwaarden vastgelegd? Dan heeft de werkgever nog de volgende drie manieren om te voorkomen dat de zomertijdnacht onnodig duur uitpakt:

  • De werkgever kan de nachtdienst met één uur verlengen en werknemers dus één uur langer laten doorwerken.
  • De werkgever kan het aantal gewerkte uren in de loonadministratie aanpassen en dus een uur minder uitbetalen.
  • De werkgever kan met de werknemers die nachtdienst hebben bij het ingaan van de zomertijd afspreken dat zij ook de nachtdienst draaien bij het ingaan van de wintertijd en op dat moment niet extra betaald krijgen.

Deze laatste optie kan in de praktijk lastig uitvoerbaar zijn, omdat er waarschijnlijk werknemers zijn die nu wel de zomertijddienst draaien, maar in de nacht dat de wintertijd ingaat afwezig of uit dienst zijn.

Niet alleen regulier loon doorbetalen tijdens nachtdienst

Vaak krijgen werknemers voor een nachtdienst bovenop hun loon een onregelmatigheidstoeslag voor het werken op afwijkende arbeidstijden. Het is verstandig om één van de bovenstaande methoden toe te passen om die extra kosten bij het ingaan van de zomertijd te besparen. Werkgevers moeten daarbij niet vergeten om de werknemers te informeren over het hoe en waarom van deze maatregelen.


Tips voor de aangifte inkomstenbelasting 2022

Belastingplichtigen die hun aangifte inkomstenbelasting over 2022 uiterlijk 31 maart indienen, krijgen nog vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst. Aangifte doen moet nu overigens wel zonder het nieuwste snufje, de automatische verdeling van aftrekposten tussen fiscale partners. Die rekentool komt deze aangifteperiode namelijk niet meer terug.

Sinds 1 maart kunnen particulieren en ondernemers voor de inkomstenbelasting hun aangifte over het jaar 2022 indienen. De uiterste inleverdatum voor de aangifte is 30 april 2023, maar de fiscus belooft dat belastingplichtigen die vóór 1 april aangifte doen ook vóór 1 juli bericht terugkrijgen. Uitstel aanvragen voor de aangifte moet overigens uiterlijk 30 april.

Gemengde kosten, box 3 en oudedagsreserve

Bij het checken en aanvullen van de aangifte kan de toolbox ‘Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting’ van Rendement mogelijk nog van pas komen. De toolbox bundelt uitleg over de aftrekposten en aandachtspunten die mogelijk nog een voordeeltje op kunnen leveren. Hieronder volgen nog beknopt enkele algemene aandachtspunten:

  • Voor ondernemers is het altijd opletten met zogeheten gemengde kosten. Ofwel kosten die deels zakelijk zijn en deels privé. Voor 2022 geldt dat deze kosten tot een bedrag van € 4.800 niet aftrekbaar zijn.
  • De definitieve forfaitaire rendementspercentages voor box 3 over 2022 zijn inmiddels bekendgemaakt. Voor spaargeld is dit 0,00% en voor schulden 2,28%.
  • Alleen over 2022 is het nog mogelijk om geld toe te voegen aan de oudedagsreserve. Met ingang van 2023 is het niet meer mogelijk om te doteren.
  • Een ondernemer die in 2022 een uitkering heeft gekregen uit de startersvariant van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), moet die tegemoetkoming tot het inkomen rekenen. Dit in tegenstelling tot andere TVL-uitkeringen, die vrijgesteld waren.

Aftrekposten verdelen tussen fiscale partners

Wat vaak ook voordeel op kan leveren is het schuiven met aftrekposten tussen fiscale partners. Aanvankelijk was er in het aangifteprogramma voor 2022 hiervoor een nieuw snufje ingebouwd. Daarmee werd automatisch de meest voordelige verdeling tussen partners gekozen. Maar die functionaliteit bleek niet helemaal foutloos te werken en is daarom eerder uitgezet. Inmiddels heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën laten weten dat de functie ook niet meer terugkeert voor de aangifte over 2022. De Belastingdienst richt zich nu eerst op het zelf herstellen van eerder ingediende aangiftes waar de verdeling niet optimaal is. Voor de aangifte inkomstenbelasting over 2023 zal de functionaliteit wel weer beschikbaar zijn, meldt Van Rij.

Wachttijden bij de BelastingTelefoon

Belastingplichtigen die vragen hebben kunnen op verschillende manieren contact opnemen met de Belastingdienst. Mogelijk staat het antwoord bij de veelgestelde vragen op de site van de fiscus. Bellen kan ook, maar dan is het handig om eerst even deze site te checken. Daarop zijn namelijk de wachttijden bij de BelastingTelefoon te zien.


Goed onderhoud AED kan levens redden

Steeds meer organisaties beschikken over een hartdefibrillator, maar vergeten wordt dat deze AED ook regelmatig nagekeken moet worden. Periodiek onderhoud is noodzakelijk, anders neemt de kans toe dat het apparaat niet werkt als het nodig is. Dat kan levens kosten.

Als hartdefibrillatoren (AED) niet goed onderhouden worden, neemt het risico toe dat ze niet werken op het moment dat ze nodig zijn. Bij AED’s kunnen op een gegeven moment de batterijen leeg raken of de elektroden doen het na verloop van tijd niet meer. De elektroden hebben een levensduur van ongeveer twee jaar en batterijen gaan rond de vier jaar mee. Als er iets mis is met het apparaat, is het dus niet meer mogelijk om iemand met een hartprobleem te helpen. En dat terwijl de combinatie van reanimatie en een AED de overlevingskans bij een hartstilstand tot wel 70% kan vergroten.

AED niet verplicht maar wel aanbevolen

De werkgever is niet verplicht om een AED in huis te hebben, maar het wordt wel aanbevolen. Een AED draagt bij aan veilige arbeidsomstandigheden. De bedrijfshulpverleners (bhv) moeten bij calamiteiten eerste hulp kunnen verlenen en reanimatie kan daarvan een onderdeel zijn. De bhv’ers moeten tijdens hun opleiding oefenen met reanimatie en dan wordt ook het gebruik van de AED getraind. Het grote voordeel van zelf een AED op de werkvloer hebben, is dat alle werknemers de AED kunnen gebruiken. De instructies zijn zo opgesteld, dat iedereen ze moet kunnen uitvoeren.

Instructie AED in andere talen

Om te zorgen dat echt iedereen in de organisatie de AED kan gebruiken, is de aanschaf van een meertalige AED een verstandige keuze. Dat maakt het mogelijk dat ook werknemers die het Nederlands niet of onvoldoende beheersen, het apparaat kunnen bedienen. Er zijn AED’s die zowel instructies in het Nederlands als in het Engels, Frans of Duits geven. De bhv’ers die training hebben gehad in het bedienen van de AED kunnen deze kennis overdragen aan de overige werknemers. De bhv kan bijvoorbeeld instructiekaarten laten maken voor reanimatie en gebruik van de AED.

Bron: HR Rendement