Nieuwsbrief april – Krapte op de arbeidsmarkt, ouderschapsverlof bij meerlingen, loonheffingen bij aanvullend geboorteverlof en Korento nieuws!

In deze nieuwsbrief:

Vacatures


We hebben op dit moment meerdere vacatures open staan. We groeien en daardoor breiden we uit. Weet jij iemand of ben jij iemand die ons team komt versterken? 

We hebben de volgende vacatures:


Even voorstellen – Gerrit Eilander

Mijn naam is Gerrit Eilander, Payroll Professional bij Korento.  Vader van drie prachtige dochters en woonachtig op de Veluwe, in het mooie Nunspeet.

Ik werk sinds 2015 met heel veel plezier bij Korento. Wat het werken bij Korento zo plezierig maakt is de fijne werksfeer, prettige collega’s en de vrijheid die wij krijgen om ons werk op een zo goed mogelijke manier te doen. Je doet dit werk niet alleen maar echt als team.

In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten. Ik ben dan ook regelmatig helemaal “afgemat” na de bootcamp om daarna weer met nieuwe energie verder te gaan.

Ook zie ik graag mijn tuin er netjes bij liggen, dus ook daar kun je mij vaak vinden. Na dit alles vind ik het ook heerlijk om mijn serie op Netflix verder te kijken.

En natuurlijk vind ik het ook heel fijn om samen met mijn kinderen op stap te zijn.


Korento is ambassadeur van de Mega Wandel Marathon

Op zaterdag 14 mei is de Mega Wandel Marathon: het mooiste wandelfeest van Nederland! Dit wordt een ervaring om nooit te vergeten. De route brengt je langs bijzondere plekken rond Arnhem. We sluiten de dag af met een spetterende slotshow met speciale gasten: Douwe Bob en Dries Roelvink. Je kan kiezen uit 4 afstanden: van 4 tot 42 km. Zo is er voor iedereen een uitdaging. Alle afstanden zijn toegankelijk met een rolstoel. Iedereen kan meedoen!

Korento is ambassadeur van de Mega Wandel Marathon. Loop je met ons mee? Schrijf je hier in om mee te wandelen, laat je sponsoren en wandel mee voor kinderen met een handicap. 

Wil of kun je niet wandelen, maar je wilt Stichting het Gehandicapte kind wel supporten? Maak dan jouw donatie over. Dit kan via deze link.

Geen kind zonder vriendjes!


Tweede Kamer akkoord met wijziging studiekostenbeding

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het wetsvoorstel bevat regels voor het studiekostenbeding en nevenarbeidbeding.

Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de nieuwe EU-richtlijn in de Nederlandse wetgeving wordt verwerkt. De Europese richtlijn heeft als doel ‘de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt’. Werkgevers moeten door de richtlijn rekening houden met verschillende arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022.

Wettelijke regels voor studiekostenbeding

Een belangrijke wijziging is dat een verplichte opleiding voor de werknemer kosteloos moet zijn en als arbeidstijd moet worden beschouwd. Het gaat om verplichte opleidingen op basis van Europese regels, Nederlandse wetgeving of de cao. Een werkgever mag de scholingskosten niet meer voor rekening van de werknemer laten komen, ook niet via een studiekostenbeding (artikel).

Ook wettelijke regels voor nevenarbeidbeding

Een andere veelbesproken verandering is dat het een werkgever in principe niet meer is toegestaan de werknemer te belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een ander. Dit verbod op het verbod op nevenwerk wordt opgenomen in een nieuw wetsartikel: artikel 653a van Burgerlijk Wetboek 7. Als de werkgever een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ heeft, mag het afspreken van een nevenarbeidbeding nog wel (artikel). Denk aan de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers of de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Zonder zo’n grond is een nevenwerkzaamhedenbeding met verbod nietig, maar de grond hoeft niet in het beding zelf te staan. De werkgever moet achteraf de rechtvaardigingsgrond kunnen geven.


Betaald ouderschapsverlof voor elk kind bij meerling

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking en kunnen werknemers voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering ontvangen van UWV. Bij de geboorte van een meerling kan dit zelfs een veelvoud van 9 weken zijn.

Elke werknemer heeft per kind recht op 26 maal de arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof. Dit verlof is op te nemen voor ieder eigen kind of adoptie-, stief- of pleegkind, op voorwaarde dat het kind bij de werknemer woont en nog geen 8 jaar is. Op dit moment is het verlof in principe nog onbetaald, tenzij anders is overeengekomen. Vanaf 2 augustus 2022 is voor 9 van de 26 verlofweken wél een uitkering ter hoogte van 70% van het (maximum)dagloon aan te vragen bij UWV. De uitkering is alleen mogelijk bij verlof in het eerste levens- of adoptiejaar van het kind.

Vermenigvuldigingsfactor ook voor betaald ouderschapsverlof

Omdat het verlof per kind geldt, bestaat er bij de geboorte van een meerling of adoptie van meerdere kinderen tegelijkertijd recht op langer (betaald) ouderschapsverlof. Een werknemer heeft bij een tweeling tweemaal en bij een drieling driemaal recht op 26 keer de arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof. Deze vermenigvuldigingsfactor geldt ook voor het betaald ouderschapsverlof (artikel); tweemaal 9 keer de arbeidsduur per week bij een tweeling, driemaal bij een drieling, enzovoorts. De hoogte van de uitkering is net als bij één kind 70% van het (maximum)dagloon. Ook moeten werknemers het veelvoud van deze 9 betaalde weken in het eerste jaar na de geboorte of na de opname van de kinderen in het gezin opnemen.

Minder verlofrechten voor pleegouders

Ook werknemers van wie de kinderen al vóór 2 augustus 2022 zijn geboren of zijn opgenomen in het gezin, kunnen – afhankelijk van de datum van geboorte of opname – recht hebben op betaald ouderschapsverlof.
Werknemers die met ingang van hetzelfde tijdstip pleegouder worden van meerdere kinderen of gaan samenwonen met meerdere kinderen van een ander en die ook verzorgen, hebben ‘slechts’ recht op éénmaal de maximale 9 weken betaald ouderschapsverlof.Kabinet pakt krapte op de arbeidsmarkt aan

Vanwege de arbeidsmarktkrapte heeft het kabinet het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ gepubliceerd. Doel is om de krappe arbeidsmarkt te benutten voor de begeleiding van mensen die (langdurig) aan de kant staan, naar werk of een leerwerktraject.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er in het vierde kwartaal van 2021 387.000 openstaande vacatures en bestond het onbenut arbeidspotentieel uit 1,2 miljoen mensen. Onder het onbenut arbeidspotentieel vallen werklozen die willen werken en werkenden die meer uren willen werken. Het actieplan is gericht op de korte termijn kansen die de krapte biedt voor deze doelgroep. Het kabinet ziet namelijk vooral kansen voor mensen die extra begeleiding nodig hebben of niet (direct) voldoen aan alle vacature-eisen. Door meer werkgevers ervaring op te laten doen met het werven van mensen uit het onbenut arbeidspotentieel kan er een cultuur- en gedragsverandering bij werkgevers plaatsvinden, waardoor zij hun wervingshorizon mogelijk verbreden.

Extra aandacht voor vier wervingsroutes

Het plan is om het zoekgedrag van werkgevers en werkzoekenden te veranderen en zo mismatches tussen vraag en aanbod te verminderen. Ook wordt er ingezet op het verbeteren van de informatievoorziening over de regionale dienstverlening (onder meer werkgeversservicepunten en Regionale Mobiliteitsteams) en het vergroten van de vaardigheden van werkzoekenden door middel van scholing. Dit gebeurt onder meer met een landelijke en regionale campagne, waarin extra aandacht wordt geschonken aan vier in de praktijk relatief weinig gebruikte, maar wel beproefde wervingsroutes:

Maximaal € 7.500 subsidie per werkgever

Ook werkt het kabinet aan een subsidieregeling om werkgevers te stimuleren mensen uit het onbenut arbeidspotentieel, die extra begeleiding nodig kunnen hebben, aan te nemen. Werkgevers kunnen € 1.500 subsidie krijgen per plaatsing via één van de vier wervingsroutes, met een maximum van € 7.500 per werkgever bij vijf plaatsingen of meer. De subsidieregeling wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Het streven is om de regeling rond de zomer te publiceren.

Bron: HR Rendement