Tweede Kamer wil verhoging reiskostenvergoeding eerder

Als het aan de Tweede Kamer ligt, zien we een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding terug in het Belastingplan 2023, dat het kabinet op Prinsjesdag 2022 zal presenteren. De Kamer nam onlangs een motie aan die de regering daartoe verzoekt.

Met de enorme prijsstijgingen aan de pomp, steeg de afgelopen tijd ook de ophef over de onbelaste vergoeding voor reiskosten. Die staat immers al jaren vast op € 0,19 per kilometer. Meerdere partijen – zoals de Vereniging Zakelijke Rijders en vakbonden CNV en FNV – riepen het kabinet al op om de onbelaste kilometervergoeding te verhogen. De Tweede Kamer sluit zich daar nu bij aan, met een aangenomen motie. 

Verhoging reiskostenvergoeding in Belastingplan 2023?

In het Coalitieakkoord 2021-2025 staat al dat het kabinet de vergoeding per 2024 wil verhogen. De Tweede Kamer verzoekt de regering nu om in het Belastingplan 2023 al te bezien of de onbelaste reiskostenvergoeding eerder kan worden verhoogd. Het geld daarvoor zou volgens de Kamer bijvoorbeeld (deels) kunnen komen uit de opbrengst van het eerder afschaffen van de jubelton

Twee op de drie werkgever bereid hogere kilometervergoeding te betalen

In een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder bijna 500 werkgevers, geeft de helft van de werkgevers aan dat zij vanwege de hoge brandstofkosten overwegen hun mobiliteitsregeling aan te passen of dat al hebben gedaan. Ook zijn twee op de drie werkgevers bereid om een hogere kilometervergoeding te betalen, mits de fiscale regels dit mogelijk maken. Eén op de drie werkgevers geeft aan op dit moment niets te doen met de stijgende brandstofprijzen. Ook de werkgeversvereniging roept het kabinet op de onbelaste reiskostenvergoeding zo snel mogelijk te verhogen. 

Ook thuiswerkvergoeding zou omhoog moeten

Behalve de stijgende brandstofprijzen, speelt ook de hoge inflatie werknemers parten. Daarom zou ook de thuiswerkvergoeding omhoog moeten, bepleitte vakbond CNV onlangs. Eerder gaf budgetinstituut Nibud al aan dat een thuiswerkvergoeding van € 3 per dag inmiddels realistischer zou zijn. CNV heeft onderzoek gedaan onder duizend thuiswerkers en komt tot de conclusie dat de huidige vergoeding van € 2 per dag door de aanhoudende hoge inflatie niet meer volstaat. 

Bron: HR Rendement