Nieuwe werknemers vinden blijft een uitdaging

De arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2019 weer krapper geworden. Er kwamen meer banen bij en de werkloosheid daalde licht. Bovendien nam het aantal vacatures toe.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Het aantal openstaande vacatures was eind december 2019 opgelopen tot 291.000. De meeste openstaande vacatures zijn er in de handel, de zorg en de zakelijke dienstverlening. In de handel, de zorg en ook het onderwijs bereikte het aantal openstaande vacatures zelfs een nieuw hoogtepunt. Opvallend genoeg was de stijging van het aantal vacatures in de sector openbaar bestuur het hoogst, terwijl daar in het derde kwartaal van 2019 nog sprake was van een afname. In zeven bedrijfstakken nam het aantal vacatures overigens iets af, met de grootste afname in de bouwnijverheid.

Meer banen, meer vast werk

Het aantal banen nam in het vierde kwartaal van 2019 met 48.000 toe tot in totaal 10.740.000 banen. Dit zijn banen van zowel werknemers als  zelfstandigen. Het aantal banen van zelfstandigen blijft toenemen en is sinds begin 2015 niet zo hoog geweest. Werkenden zijn gemiddeld 28 uur per week aan het werk; mannen werkten gemiddeld 32 uur per week, vrouwen 23 uur.
Daarnaast krijgen steeds meer werknemers een vaste baan. In het vierde kwartaal waren dit er 5,6 miljoen, 250.000 meer dan een jaar eerder. Het gaat om werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (tool) en een vast aantal uren per week. Het aantal flexibele werknemers is in de loop van 2019 gaan dalen. Mogelijk zet deze daling door vanwege de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans op 1 januari 2020.

Werkloosheid en onbenut arbeidspersoneel blijft dalen

Het aantal werklozen daalde in het vierde kwartaal van 2019 met 3.000 naar in totaal 316.000. Het aantal werklozen neemt af doordat werklozen werk vinden of zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Het aantal langdurig werklozen, degenen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk, blijft ook dalen. Eind 2019 was het aandeel langdurig werklozen 29%, terwijl dit in het vierde kwartaal van 2018 nog 34% was. Daarnaast nam het zogenoemde arbeidspotentieel in het vierde kwartaal af met 57.000 mensen. Hieronder vallen onder meer deeltijdwerkers met een betaalde baan die graag meer uren willen werken. Het kabinet wil die wens van parttimers stimuleren.

Bron: HR Rendement