Financiële sector had meeste datalekken in 2019

FinancieelDe Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving in 2019 bijna 27.000 datalekmeldingen. Dat is een stijging van 29% ten opzichte van 2018. De meeste meldingen kwamen uit de financiële sector.

Nederland behoort tot de Top 3 landen in Europa waar datalekken worden gemeld, naast Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland worden daarnaast per inwoner de meeste datalekken gemeld van alle landen in Europa. Naast de stijging in het totale aantal meldingen viel op dat de AP in 2019 een kwart meer meldingen ontving over hacking-, phishing- en/of malware-incidenten dan in 2018.

Stijging door meldingen van factoringbureaus

De eerste 9 maanden van 2019 bleef het aantal meldingen dat de AP ontving stabiel: rond de 2.000 meldingen per maand. In oktober ontving de AP 2.600 meldingen, in november 3.100 en in december 3.600 meldingen. Deze sterke stijging werd mede veroorzaakt door een toename van datalekmeldingen afkomstig van factoringbureaus, die uitstaande facturen van organisaties opkopen en overnemen. Het ging daarbij vooral om herinneringsbrieven voor openstaande facturen die werden ingezien door verkeerde ontvangers. Mede hierdoor was ‘financieel’ de sector met de meeste datalekken. Sinds de invoering van de meldplicht datalekken (tool) staan de financiële sector, de sector openbaar bestuur en de sector zorg steevast in de Top 3 van sectoren met de meeste meldingen.

Nederland loopt voorop met digitalisering

De afgelopen twee jaar is er veel aandacht geweest voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Organisaties zijn zich hierdoor steeds meer bewust van de meldplicht datalekken. Een andere verklaring voor het hoge aantal meldingen is dat in Nederland al een meldplicht datalekken geldt sinds 1 januari 2016, 2,5 jaar eerder dan in andere Europese landen. Daarnaast loopt Nederland binnen de EU voorop op het gebied van digitalisering. Daardoor is het risico op datalekken in Nederland relatief hoog.

Bron: HR rendement