Fiscus controleert eerst arbeidsrelaties zorg en bouw

De Belastingdienst gaat in het kader van haar toezicht op arbeidsrelaties samenwerken met brancheverenigingen en koepelorganisaties in de zorg en in de bouw. De fiscus wil hiermee marktverstoring of een ongelijk speelveld voorkomen.

In het kader van de handhaving van het toezicht op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) gaat de Belastingdienst samenwerken met brancheverenigingen en koepelorganisaties uit een deel van de zorg en de bouw. Dat staat in het Toezichtplan Arbeidsrelaties dat dinsdag 4 februari werd gepubliceerd. Met deze sectorgerichte benadering wil de organisatie een ongelijk speelveld of marktverstoring voorkomen. Het gaat in de zorg om toezicht bij ziekenhuizen en zelfstandige klinieken en in de bouw om (grote) bouwprojecten. De Belastingdienst betrekt ook bemiddelingsbureaus en intermediaire partijen in deze sectoren bij deze samenwerking. De Belastingdienst controleert of er sprake is van een dienstbetrekking, geeft voorlichting en biedt hulp bij het beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking.

Werkgevers voelen dwang bij werken met opdrachtnemers

Steeds meer werkgevers voelen zich gedwongen om met opdrachtnemers te werken, omdat deze liever zelfstandig blijven. Dit gebeurt met name in sectoren waar krapte heerst, zoals de zorg en de bouw. Daarom start de Belastingdienst in deze sectoren met het toezicht, wel met de bedoeling om het toezicht later uit te breiden naar andere sectoren, waaronder onderwijs, ICT en horeca.

Belastingdienst heeft meer handhavingsbevoegdheden

Sinds 1 juli 2018 handhaaft de Belastingdienst de Wet DBA. Ze deed dit echter alleen bij gevallen van kwaadwillendheid, maar vanaf 1 januari 2020 zijn de handhavingsbevoegdheden van de Belastingdienst uitgebreid. De Belastingdienst handhaaft nu ook bij opdrachtgevers die aanwijzingen van de Belastingdienst niet of in onvoldoende mate opvolgen binnen een redelijke termijn. Dit beperkte handhavingsmoratorium duurt in elk geval tot 1 januari 2021, in afwachting van de vervanger van de Wet DBA.

Bron: HR Rendement