Nieuwe normbedragen dienstreis binnen- en buitenland

reiskostenDe werkgever mag voor onkosten die een werknemer maakt tijdens een dienstreis aansluiten bij de vergoedingen uit CAO Rijk. Dit geldt zowel voor reizen naar het binnen- als buitenland. Er gelden nieuwe normbedragen.

De werkgever mag voor de onkostenvergoedingen voor een werknemer die op dienstreis gaat in het binnen- of buitenland aansluiten bij de vergoedingen die in CAO Rijk staan. Daardoor kan de werkgever voor binnenlandse dienstreizen maximaal de volgende bedragen voor verblijfkosten gericht vrijgesteld vergoeden aan de werknemer:

Onderdeel van de dienstreis Onbelast vergoed
Kleine uitgaven overdag € 4,69
Uitgaven ’s avonds € 9,38
Ontbijt € 10,23
Lunch € 9,56
Avondmaaltijd € 24,00
Logies € 103,62

Als de werkgever meer vergoedt dan de norm, kan hij het bovenmatige deel van de vergoeding tot het loon van zijn werknemer rekenen of als eindheffingsloon aanwijzen en in de vrije ruimte onderbrengen.

Maximale vergoedingen staan in het Handboek Loonheffingen

Bovengenoemde bedragen staan in het Handboek Loonheffingen 2020 van de Belastingdienst (tool) en zijn wat lager dan die in paragraaf 10.2 van de CAO Rijk genoemd worden. De bedragen in het Handboek Loonheffingen zijn namelijk de maximale bedragen die de werkgever gericht vrijgesteld kan vergoeden en die gelden voor alle werkgevers. De bedragen genoemd in CAO Rijk zijn de feitelijke vergoedingsbedragen van het Rijk als werkgever. Dat betekent dat als het Rijk deze vergoedingen toekent aan werknemers, zij boven de norm uitkomt. Het bovenmatige deel is dan belast.

Verblijfskosten buitenlandse reizen zijn gericht vrijgesteld

Ook voor de vergoedingen voor verblijfskosten in het buitenland kan de werkgever aansluiten bij CAO Rijk. De vergoedingen zijn gericht vrijgesteld. Hierop geldt wel een uitzondering: als de werkgever de kosten van een overnachting niet aannemelijk kan maken, mag hij op basis van CAO Rijk een vergoeding van € 11,34 geven. Deze vergoeding is dan weer niet gericht vrijgesteld, maar hij kan dit loon wel aanwijzen als eindheffingsloon. Op rendement.nl staat een lijst met de vergoedingsbedragen voor buitenlandse dienstreizen 2020 uit COA Rijk.

Dienstreizen met openbaar vervoer weer beperkt mogelijk

Door de coronacrisis zat het maken van dienstreizen er de afgelopen tijd voor veel werknemers niet in. Voorlopig zal dit ook maar beperkt mogelijk zijn. Sinds 2 juni rijdt het openbaar vervoer weer zo normaal mogelijk, maar er mag nog steeds alleen gereisd worden als dit echt moet. Ook moeten werknemers proberen de spits te vermijden en is het dragen van een mondkapje verplicht.

Bron: HR Rendement