Thuiswerken en gespreide werktijden als wapen tegen corona

thuiswerkenDe Denktank Coronacrisis adviseert ingrijpende en vernieuwende maatregelen om ook in de nabije toekomst coronaproof aan het werk te kunnen blijven. Werkgevers hebben een belangrijke rol bij het vormgeven van die maatregelen.

Bij gebrek aan een vaccin of medicijn moet er nagedacht worden over manieren om ook op de langere duur veilig te kunnen werken en reizen. De Denktank Coronacisis – met deelnemers uit de SER, PBL, WRR en VNG – heeft hier nu op verzoek van de overheid advies over uitgebracht. Noodzakelijk, omdat een vol OV een regelrechte besmettingshaard zou kunnen zijn. Een deel van de week thuiswerken en spreiding van werktijden zijn daarom twee maatregelen die in het advies genoemd worden als optie. De Denktank ziet daarbij werkweken voor zich waarin mensen bijvoorbeeld maar één dag per week fysiek naar kantoor gaan en de rest van de tijd thuiswerken. Spreiding van werktijden moet leiden tot een betere verdeling van passagiers over de dag. In het verlengde hiervan zouden tal van maatschappelijke diensten ook ruimere openingstijden moeten hebben, zodat mensen niet aangewezen zijn op krap bemeten tijdstippen.

Kleinschalige werkplekken

Werkgevers die dit advies kunnen en willen ondersteunen, zouden dus ook moeten nadenken over een andere indeling van het werk en zaken die aanwezigheid vereisen. Er kan bijvoorbeeld meer gewerkt worden met roosters (tool). Verder ziet de Denktank een rol weggelegd voor de regio: kantoren in grote steden kunnen kleinschalig werkplekken ‘inkopen’ in bepaalde regio’s. Bibliotheken worden genoemd, maar bedrijven kunnen ook gezamenlijk leegstaande kantoorruimte huren. Werknemers kunnen dan een deel van de tijd werken op deze werkplekken, die ze per fiets kunnen bereiken en waar ze dan toch collega’s kunnen ontmoeten.

Groot belevingsonderzoek

Verder pleit de Denktank voor een groot belevingsonderzoek. Een groot deel van de werkgevers en werknemers heeft inmiddels ervaring met thuiswerken (tool). Het is goed om uit te vinden wat daarin goed ging, en wat er zeker nog verbeterd zou moeten worden. Gewapend met die kennis moet het mogelijk zijn om thuiswerken een blijvend en goed functionerend onderdeel van de werkroutine te maken waarbij de kansen op besmetting zo klein mogelijk gehouden worden.

Bron: HR Rendement