Minimumloon stijgt 1 januari 2023 met € 178 per maand

Het minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 8,05%, met daarbovenop de reguliere indexatie. Werkgevers moeten daardoor in de eerste helft van 2023 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.934,40 betalen. In de tweede helft van 2022 bedraagt dit nog € 1.756,20 bruto per maand.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met een Algemene maatregel van bestuur (AMvB) het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt in de eerste helft van komend jaar € 1.934,40 per maand, € 446,40 per week en € 89,28 per dag. Werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er daardoor 10,15% op vooruit ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 juli 2022. Werkgevers moeten het minimumloon betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband. 

AOW-uitkeringen stijgen mee met minimumloon

De bijzondere verhoging van het minimumloon heeft het kabinet op Prinsjesdag aangekondigd en is een uitwerking van het coalitieakkoord. Nu de verhoging is geregeld in een AMvB, stijgen ook de AOW-uitkeringen mee met de verhoging van het minimumloon. De regering vindt dat met het uitzonderlijk hoge inflatieniveau en de onzekerheid van de prijsontwikkeling in de komende periode, sprake is van uitzonderlijke economische omstandigheden die deze bijzondere verhoging rechtvaardigen. 

Kabinet wil wettelijk minimumuurloon

Er bestaat op dit moment geen wettelijk minimumloon per uur. Daarvoor deelt de werkgever het minimumloon per week door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime werkweek is (meestal 36 of 40 uur). Het kabinet heeft wel plannen voor het invoeren van een minimumuurloon op basis van de 36-urige werkweek. 

Bron: HR Rendement