Meer werkgevers aangeklaagd vanwege burn-out

burnoutJuridisch dienstverlener DAS ziet een forse toename van het aantal werknemers dat zijn werkgever aanklaagt voor inkomensverlies bij een burn-out. Via de rechter proberen zij af te dwingen dat de werkgever die inkomensderving compenseert. De rechter stelt hen echter zelden in het gelijk.

Bij een burn-out zijn werknemers langdurig uit de running. Ze krijgen dan te maken met een flinke inkomensderving. Een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering is vaak een stuk lager dan het maandloon. Wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden, dan heeft de werknemer niet altijd recht op een transitievergoeding. Ook een eventuele ww-uitkering betekent een flinke inkomensdaling ten opzichte van het eerder genoten salaris. Steeds meer werknemers stappen naar de rechter om financiële compensatie van hun geleden inkomensverlies te vorderen bij de werkgever. Met terugwerkende kracht stellen zij hun werkgever aansprakelijk voor de burn-out.

Werksituatie meestal niet enige oorzaak van burn-out

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, zal de werknemer moeten aantonen dat de werkgever schuldig is aan de burn-out. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de werkgever zijn begeleidingsplicht bij de burn-outklachten of tijdens het re-integratietraject heeft verzaakt. Dit blijkt in de praktijk lastiger te bewijzen dan veel werknemers denken.

De werknemer zal een overtuigend medisch dossier moeten overleggen en moeten kunnen aantonen dat de burn-out is veroorzaakt door de arbeidsomstandigheden en niet door de privésituatie. Een langdurig hoge werkdruk is namelijk zelden de enige oorzaak van een burn-out. Werknemers staan meestal niet alleen op het werk onder druk: ook hun vele verplichtingen thuis zorgen voor stress. En daar heeft de werkgever geen invloed op.

Rechter kent zelden schadevergoeding toe

DAS was tot dusver betrokken bij ruim honderd rechtszaken waarbij de werknemer zijn werkgever aansprakelijk stelde voor de financiële gevolgen van zijn burn-out. In slechts enkele gevallen kende de rechter aan de eiser een schadevergoeding toe. Dit gebeurde bij werknemers bij wie seksueel grensoverschrijdend gedrag een rol had gespeeld bij het ontstaan van de burn-out. In de praktijk valt een eventueel toegekende schadevergoeding meestal minder hoog uit dan gehoopt. Blijft de werknemer langdurig arbeidsongeschikt, dan kan de financiële schade flink oplopen. Vaak blijft die echter beperkt, doordat veel werknemers relatief snel weer bij een andere werkgever aan de slag gaan.

Bron: HR Rendement