Mag het nettopensioen mee naar de nieuwe baas?

Mag mijn werknemer zijn nettopensioen meenemen bij een baanwisseling?

Ja, dat mag, maar dan moet de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever wel een nettopensioenregeling uitvoeren. Anders is waardeoverdracht van nettopensioen niet mogelijk.

protect-business

Met ingang van dit jaar is het maximale salariswaarover pensioen kan worden opgebouwd, beperkt tot € 100.000. Werknemers die meer verdienen kunnen fiscaal vriendelijk bijsparen voor hun oude dag met een nettopensioen. De nettopensioenregeling is nieuw en kent nog wat haken en ogen. Een daarvan is de waardeoverdracht als uw werknemer van baan wisselt. Wanneer in dat geval de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever geen nettopensioen uitvoert, moet het opgebouwde nettopensioen worden omgezet in een hoger brutopensioen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Hierdoor kan de pensioenopbouw van de werknemer uitkomen boven de fiscale grenzen met alle vervelende gevolgen van dien.

Om de waardeoverdracht beter te regelen gaat daarom met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 het volgende gelden: waardeoverdracht van een nettopensioen is mogelijk als de ontvangende pensioenuitvoerder ook een regeling voor nettopensioen uitvoert. Is dit niet het geval, dan blijft het nettopensioen buiten de waardeoverdracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *