‘Kloof tussen gewenste en werkelijke rol van HR’

61 procent van de HR-professionals geeft aan dat medewerkers HR vooral opzoeken voor zaken als salaris, verlof, verzuim en arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd zegt bijna 68 procent dat de directie verwacht dat HR vooral de rol van business partner speelt en bijdraagt aan de organisatieresultaten. Waar komt dat enorme verschil tussen de verwachtingen van medewerker en directie toch vandaan?

Dit is een van de uitkomsten van een online survey van HR Strategie en AFAS waarin 178 HR-professionals werden ondervraagd over de toekomst van het vakgebied. Twee ervaren HR-adviseurs, Rob van den Berg van Goodsign Human Resource Management en Marcel Knotter van Bright & Company, analyseerden het onderzoek.

Wens HR

Knotter vreest dat die tegenstelling voor een deel wordt veroorzaakt door de verwachtingen van HR zelf: “Als je aan de directie zou vragen wat ze van HR verwachten zouden ze die business partner-rol niet zo direct aangeven als het onderzoek suggereert.” Kortom, het gaat hier meer om de wens van HR, dan om de werkelijke attitude van de directie.

HR-marketing

Het feit dat de directie HR nog niet actief aanspreekt als business partner is om meerdere redenen een belangrijke constatering, vindt Knotter: “Als je kijkt naar de huidige staat van banken, verzekeraars en accountants, dan is human capital de enige enabler naar echte verandering. Als je alles afpelt en gaat kijken wat nu in de kern succes gaat veroorzaken, zul je negen van de tien keer ontdekken dat dat heel erg in het human capital domein zit. Maar de directies zullen dat zelf op voorhand niet zo benoemen. Dat betekent dat je als HR veel beter de marketing van je eigen vakgebied moet doen. Je zult de verbinding moeten leggen dat belang van human capital als de voornaamste aanjager van verandering inzichtelijk moeten maken.”

V&D

Ook Rob van den Berg zet grote vraagtekens bij het idee dat de meeste boards HR als business partner zien. “Ik proef bij de meeste boards nog een operationele taakstelling: De Raad van Bestuur besluit wat er moet gebeuren en HR moet het uitvoeren. Kijk maar naar de recente ontwikkelingen bij V&D. Ik denk dat de Raad van Bestuur heeft besloten dat de medewerkers een offer moesten brengen en HR uitsluitend heeft ingezet om dat verhaal over de bühne te brengen.”

Bron artikel en afbeelding: HR Praktijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *