Meer subsidieregelingen

Oost-Nederland (provincies Gelderland en Overijssel) wil als toonaangevende innovatieve Europese regio met het EFRO-programma OP-Oost zijn regionale concurrentiepositie verder versterken en aansluiten op de uitdagingen waar Europa voor staat: voedselzekerheid, vergrijzing en gezondheid, klimaatverandering, schone en efficiënte energie, beschikbaarheid van grondstoffen.

De eerste openstellingen worden binnenkort gepubliceerd. Vooruitlopend op de openstellingen is alvast meer informatie beschikbaar over de verschillende mogelijkheden binnen het Operationeel Programma. Deze informatie is echter nog niet definitief en kan nog wijzigen.

In de loop van 2015 volgen waarschijnlijk vijf openstellingen. Dit betreft openstellingen voor de:

 1. Voucherregeling;
 2. Regeling kleine innovatieprojecten;
 3. Regeling grote innovatieprojecten;
 4. Regeling proeftuinen;
 5. Regeling clusters en netwerken.

Vouchers
Verwacht wordt dat de Voucherregeling op 16 februari 2015 van start gaat. Binnen de Voucherregeling kunnen MKB-ers gevestigd in Oost-Nederland maximaal 50% subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

 • het verrichten van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie waarbij de kosten maximaal € 50.000 bedragen; of
 • de ontwikkeling van een businesscase ten behoeve van het resultaat van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie waarbij de kosten maximaal € 10.000 bedragen.

De bovengenoemde activiteiten dienen gericht te zijn op de volgende sectoren:

 • S3-sector (agro & food, health, high tech systemen & materialen of energie en milieutechnologie);
 • een S3-sector in combinatie met een andere S3-sector; of
 • een S3-sector in combinatie met één van de volgende ondersteunende sectoren: ict, water, creatieve industrie, chemie of maakindustrie.

Aanvragen worden beoordeeld volgens het principe van first-come first-serve.

Kleine innovatieprojecten
Verwacht wordt dat in april 2015 de Regeling kleine innovatieprojecten open gaat voor aanvragen. Voor deze regeling kunnen aanvragen worden ingediend door samenwerkingsverbanden bestaande uit in ieder geval één MKB-onderneming uit de S3-sector.

Subsidie is beschikbaar voor het verrichten van experimentele ontwikkeling indien de activiteit gericht is op de volgende sectoren:

 • S3-sector;
 • een S3-sector in combinatie met een andere S3-sector; of
 • een S3-sector in combinatie met één van de volgende ondersteunende sectoren: ict, water, creatieve industrie, chemie of maakindustrie.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% (wellicht 40%) van de subsidiabele kosten met een maximum van € 500.000 per samenwerkingspartner.

Grote innovatieprojecten
Voor de Regeling grote innovatieprojecten kan subsidie worden aangevraagd door samenwerkingsprojecten uit de S3-sector gericht op experimentele ontwikkeling, waarbij de subsidiabele kosten minimaal € 1 miljoen bedragen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% (wellicht 40%) met een maximum van € 2 miljoen.

De verwachting is dat de regeling wordt uitgevoerd door middel van een tender.

Proeftuinen
Voor de Regeling proeftuinen kan subsidie worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden uit de S3-sector die zich voornamelijk richten op onderzoeksactiviteiten binnen proeftuinen.

De projectkosten moeten minimaal € 250.000 bedragen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1 miljoen.

De verwachting is dat de regeling wordt uitgevoerd door middel van een tender.

Clusters en netwerken
Voor de Regeling clusters en netwerken kan voornamelijk subsidie worden aangevraagd door de bestaande transferorganisaties van de S3-sectoren, samenwerkingsverbanden uit de S3-sector en kennisinstellingen uit de S3-sector.

Doelstellingen zijn onder meer het verbinden, versterken en uitbreiden van bestaande netwerken en het stimuleren van het mkb tot valorisatie en marktintroductie van ontwikkelde innovaties. Steun wordt alleen verleend aan activiteiten die additioneel zijn aan bestaande initiatieven.

De verwachting is dat de regeling wordt uitgevoerd door middel van een tender. De verwachtingen rondom de projectomvang en het subsidiepercentage zijn nog niet bekend.

Bron: Nederlands Subsidie Instituut

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *